en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Skikkethetsvurdering av lærerstudenter ble lovfestet i 1973, men først i 1999 fastsatte Utdannings- og forskningsdepartementet en forskrift for hvordan utdanningsinstitusjonene skulle behandle slike saker.

I dag er det Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 som lovfester vurderingen, og Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning som trådte i kraft 1. august 2006, går nærmere inn på vurderingen og behandlingen.

I denne forskriften ble skikkethetsvurdering utvidet til også å omfatte flere utdanninger, og nå inngår skikkethetsvurdering i 32 utdanningsløp. Ved Universitetet i Stavanger er det ved følgende utdanninger at det foreligger en plikt til å vurdere studentenes skikkethet:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
  • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
  • Lektorutdanning 8.-13. trinn
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Spesialpedagogikk
  • Barnevernspedagog
  • Sosialt arbeid (sosionom)
  • Sykepleie

Løpende- og særskilt skikkethetsvurdering (pdf.)

Saksgang (pdf.)

Les mer om skikkethetsvurdering og saksbehandlingen i brosjyren UiS har laget (pdf.).

Kontaktperson ved spørsmål vedrørende skikkethet
Helse og sosialfag: Venche Hvidsten, venche.hvidsten@uis.no, 51 83 42 69.
Lærerutdanningene: Egil Gabrielsen, egil.gabrielsen@uis.no, 51 83 31 35