en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Medlemmer og observatører i LU

Medlemmer av læringsmiljøutvalget i studieåret 2020/21:

Det er styret som oppnevner medlemmer til universitetets læringsmiljøutvalg. I tråd med utdanningsutvalgets og læringsmiljøutvalgets vedtak i sak KU 10/20 Prolongering av dei sentrale utvala sin periode har styret prololongert utvalgets funksjonstid til 31.12.2020, slik at verken ansattes medlemmer eller eksternt medlem endres nå i høst. Læringsmiljøutvalget må allikevel konstitueres på nytt og ha nye studentmedlemmer og ny leder høsten 2020. Læringsmiljøutvalget for perioden 01.08.2020-31.07.2021 konstituerte seg i sak LU 13/20 slik:

Leder: 

 • Philip Lundberg Jamissen

Sekretær:

 • Veslemøy Hagen

Medlemmer:

 • Sjur Martin Bjerke, med vara Ingrid Nymark Eggenfellner 
 • Else Karin Bjørheim
 • Astrid Birgitte Eggen, med vara Klaus Mohn
 • Eira Aas Eide
 • Philip Lundberg Jamissen
 • Hans Herrera Navarro
 • Brita Strand Rangnes, med varaer Leslie Leith Symington og Magne Olav Sydnes 
 • Gro Sokn, med vara Egil Kristensen
 • Lene Borgen Waage

Rekkefølgerepresenterte studentvaraer:

 • 1. kvinnelige vara: Cathrine Johanne Sønvisen
 • 1. mannlige vara:Vetle Tengesdal Torstenbø
 • 2. mannlige vara: Lawrence Dean Mulbah

Faste observatører med talerett:

 • Elisabeth Faret, med vara Arve Kristiansen
 • Frode Alvheim
 • Gitte Kolstrup
 • Maren Anne Kvaløy

Følgende roller har status som informerte (enten i kraft av posisjon eller på forespørsel), og skal motta kopi av møteinnkalling og saksliste:

 • Rektor
 • Fakultetenes dekaner
 • Fakultetsdirektørene
 • Fakultetenes kvalitetskoordinatorer
 • AMU-leder
 • Studentprest
 • Leder av enhet for studentservice

Tidligere sammensetninger av utvalget finner du på siden Tidligere medlemmer og observatører i læringsmiljøutvalget.