en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Medlemmer og observatører i LU

Medlemmer av læringsmiljøutvalget i studieåret 2019/20:

Det er styret som oppnevner medlemmer til universitetets læringsmiljøutvalg. Nye oppnevninger med virkning fra 1.8.2019 ble gjort på rektors fullmakt (RF 3/19). Læringsmiljøutvalget 01.08.2019-31.07.2020 konstituerte seg og valgte sin leder på utvalgets møte 15.10.2019.

Leder: 

 • Astrid Birgitte Eggen, med vara Klaus Mohn

Sekretær:

 • Veslemøy Hagen

Medlemmer:

 • Joachim Børlie 
 • Sjur Martin Bjerke
 • Astrid Birgitte Eggen, med vara Klaus Mohn
 • Lawrence Dean Mulbah
 • Mahnoor Raja
 • Brita Strand Rangnes, med varaer Leslie Leith Symington og Magne Olav Sydnes 
 • Valeria Rojas
 • Gro Sokn, med vara Egil Kristensen
 • Lene Borgen Waage

Rekkefølgerepresenterte studentvaraer: Philip Lundberg Jamissen, Kine Hagen

Faste observatører med talerett:

 • Elisabeth Faret, med vara Arve Kristiansen
 • Roar I. Huseby
 • Gitte Kolstrup
 • Maren Anne Kvaløy

Følgende roller har status som informerte (enten i kraft av posisjon eller på forespørsel), og skal motta kopi av møteinnkalling og saksliste:

 • Rektor
 • Fakultetenes dekaner
 • Fakultetsdirektørene
 • Fakultetenes kvalitetskoordinatorer
 • AMU-leder
 • Studentprest
 • Leder av enhet for studentservice

Tidligere sammensetninger av utvalget finner du på siden Tidligere medlemmer og observatører i læringsmiljøutvalget.