en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkallinger og referater ved Instituttstyret - IMD for 2011 og 2012

 

Dato: Dokumenter (pdf):
27. september 2011

Møteinnkalling og saksdokumenter

IMD Kvalitetsrapport 2011-2012

Møtebok27112011
                                                                                                                                                                   

29. november 2011


Møtet er flyttet til 24. januar 2012.
 

24. januar 2012

IS-IMD sak 0112 Innkalling og saksliste

IS-IMD sak 0212 Referat fra IS-IMD 27092011

IS-IMD sak 0312 Budsjett 2012 IMD

IS-IMD sak 0412 Oppnevning av medlemmer til FOU-utvalg og vurdering av mandat

IS-IMD sak 0512 Oppnevning av medlemmer til kvalitetsutvalg og vurdering av mandat

IS-IMD sak 0612 Revidert møteplan for IS-IMD for våren 2012

IS-IMD sak 0712 Orienteringssaker

Møtebok 24012012
 

21. februar 2012

IS-IMD sak 0912 Innkalling og saksliste

IS-IMD sak 1012 Referat fra IS-IMD 24012012

IS-IMD sak 1112 Endelig budsjettforslag 2012 IMD

IS-IMD sak 1212 Bemanningsplaner IMD 2012-2016

Møtebok 21022012
 

16. oktober 2012

IS-IMD sak 1512 Innkalling og saksliste

IS-IMD sak 1612 Referat fra IS-IMD 21022012

IS-IMD sak 1712 Tertialrapport regnskap 2. tertial 2012 med årsprognose

IS-IMD sak 1812 Foreløpig orientering om budsjett for 2013

IS-IMD sak 1912 Søknad om programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid

IS-IMD sak 2012 Orienteringssaker:
1. Presentasjon av kvalitetsrapport IMD 2011/2012

Møtebok 16102012
 

6. november 2012

IS-IMD sak 2312 Innkalling og saksliste

IS-IMD sak 2412 Referat fra IS-IMD 16102012

IS-IMD sak 2512 Budsjett 2013 for Institutt for musikk og dans

Møtebok 06112012