en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkallinger og referater fra instituttstyret ved IMD - 2014

Møtedato: Dokumenter (pdf) Referater (pdf)
     

 

Tirsdag 28. oktober

 

 

Innkalling og saksfremlegg 28.10.14

Vedlegg til IS/IMD sak 23/14
IMD handlingsplan 2025 innspill
Strategiprosessen, handlingsplan for IMD
Visjoner og mål for IMD
Arbeidsgruppen 15102014
Referat arbeidsmøte 15102014

Vedlegg til IS/IMD sak 24/14
IMD Budsjett 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 25/14
Standardisering av tilstedeværelse for lærere

Vedlegg til IS/IMD sak 26/14
IMD Orienteringssaker
Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 - høringsutkast 

Møtebok 28.10.2014

 

 Tirsdag 23. september

 

 

 

Innkalling og saksfremlegg 23.09.14

Vedlegg til IS/IMD sak 15/4
Godkjenning av møtebok IS/IMD 06.05.14
Vedlegg til møtebok IS/IMD 06.05.14 - korrigert innkjøpsbudsjett 2014

Vedlegg til IS/IMS sak 16/14
Presentasjon - strategisaken pr.sept 2013
Ny handlingsplan - arbeidsprosesser
Mal og frister for handlingsplan fra institutt og sentra 2015-17
Vedlegg IMDs høringsuttalese - HUM-fakultetets strategi 2014-17

Vedlegg til IS/IMD sak 17/14
Regnskapsoversikt pr. 1 september 2014

Vedlegg til IS/IMD sak 18/14
Internasjonaliseringsarbeid ved IMD

Vedlegg til IS/IMD sak 19/14
Orienteringssaker
Høringsuttalelse IMD - Gjennomgang av Norsk Kulturråd

 

Møtebok 23.09.2014
Tirsdag 6. mai

Innkalling og saksfremlegg 06.05.14

Vedlegg til IS/IMD sak 09/14 
Organisering og arbeidsprosess.
Utarbeiding og etabelring av 4-åring Bachelor i utøvende musikk 

Tidligere utredning

Vedlegg til IS/IMD sak 10/14
Budsjett innkjøp mai 2014

Vedlegg til IS/IMD sak 11/14
IMDs handlingsplan 2012-2014
Saksutredning og vedtak fra SV-fakultetet
Oppfølging av handlingsplan: IMDs status - Organisasjon og resurser

Vedlegg til IS/IMD sak 12/14 
Informasjon om nye skattekortregler
Skatteetatens skjema
Referat med instituttledelsens møte med studentrådet 22. april
 

Møtebok - 06.05.2014
Tirsdag 11. februar

Innkalling med saksfremlegg 28.01.14

Vedlegg til IS-IMD sak 3/14:
Ba 3 eller 4 år 
utredning om 3 til 4 års bachelor i utøvende musikk


Vedlegg til IS-IMD sak 4/14:
Regnskapsrapport 2013

Vedlegg til IS-IMD sak 5/14:
Budsjett 2014

Møteplan IMD vår 2014:
 

Møtebok - 11.02.2014
Tirsdag 28. januar Møtet er utsatt til 11. februar