en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkallinger og referater fra instituttstyret ved IMD - 2013

Møtedato Dokumenter (pdf) Referater (pdf)
Tirsdag 26.11.2013

Innkalling og saksfremlegg 26.11.13

Vedlegg til IS-IMD sak 21/13
Budsjett tall IMD 2014
IMD Budsjett 2014

Vedlegg til IS-IMD sak 22/13
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Utredningsarbeid fra 3- til 4-årig Bachelor i musikk

Vedlegg til IS-IMD sak 23/13
IMDs høring - vedtekter for program for KU
Strategi for Humanistisk Fakultet 2014-2017

Møtebok 26.11.13
Tirsdag 17.09.2013

Innkalling og saksfremlegg 17.09.13

Vedlegg til IS-IMD sak 15/13
Høringssak: IMDs innspill til fakultetets strategi
Dokumenter i saken:
1) Høringsbrev fakultetsstrategien 0609 2013
2) Mal for strategi for fakultetet
3) Oppfølging strategi og fakultetenes strategier
4) Strategi 0609 13 til høring (enhetene (2)
5) Strategi HUM - høringsbrev
6) Tverrgående handlingsplan UiS- vedtatt av sturet 1306 2013

Vedlegg til IS-IMD sak 16/13
Prinsipper ved Erasmus reiser

Vedlegg til IS-IMD sak 17/13
Regnskapsoversikt IMD pr august 2012

Møtebok 17.09.13
Tirsdag 11.06.2013

Innkalling og saksfremlegg 11.06.13

Vedlegg til IS-IMD sak 10/13
Strategiprosessen saksfremlegg
Dokumenter i saken:
1) Oversendelsesbrev fra Universitetsdirektør: Strategi UiS 2013-2020
2) Høringsdokument: Strategiutkast UiS 2013-2020
3) Grunnlagsdokument: Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv
4) Høringsinnspill fra IMD til Humanistisk fakultet
5) Referat fra møte i Humanistisk fakultet 23. april: FS-HUM sak 13/13
6) Humanistisk fakultet sin høringsuttalelse
 

Vedlegg til IS-IMD sak 11/13
Regnskap IMD pr 30.04.13

Møtebok 11.06.13

Tirsdag 12.02.2013

Innkalling og saksfremlegg 12.02.13

Vedlegg til IS-IMD sak 03/13
Saksutredning og justert budsjettoversikt IMD 2013

Vedlegg til IS-IMD sak 04/13
Regnskapsrapport 2012

Vedlegg til IS-IMD sak 05/13
Saksfremlegg og vedtak fra IMD-KU
Økonomisk oversikt med henholdsvis 3-årige el 4-årige BA-løp
Kommentarer til IS-IMD 05/13

Vedlegg til IS-IMD sak 06/13
Orienteringssaker

Møtebok 12.02.13