en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkallinger og referater for Instituttstyret ved IMD - 2015/2016

Møtedato Dokumenter (pdf) Referater (pdf)

Tirsdag 24.
februar

Innkalling og saksfremlegg 24.02.15

Vedlegg til IS/IMD sak 03/15
Handlingsplan med visjoner og strategiske føringer
Strategi og handlingsplan for IMD 2015-17
Innspill fra fagmiljøene
Utkast
Forberedelser til plenumsmøte 29.01.15
Arbeidsseminar 17.02.15
Vedtatt - IMD - Handlingsplan 2014-17 med visjoner og strategiske føringer mot 2025

Vedlegg til IS/IMD sak 04/15
Regnskapsrapport 2014
Budsjett 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 06/15
Innspill 
Instituttleders innspill 28.oktober Tilstedeværelsesprinsipp o14

Standardisering av prinsipper for tilstedeværelse for lærere IMD
Retningslinjer for tilstedeværelse for lærere i utøvende disipliner - IMD
 

Møtebok 24.05.15

 

Tirsdag 5.
mai

Innkalling og saksfremlegg 05.05.15

Vedlegg til IS/IMD sak 11/15
Presentasjon og gjennomgang
Overgang til en 4-åring Bachelor i musikk

Vedlegg til IS/IMD sak 12/15
Utredningsarbeid - Internasjonalisering av BA-dans
Internasjonalisering av dans

 

Møtebok 05.05.15

Tirsdag 09. juni
 

 

Innkalling og saksfremlegg 09.06.15

Vedlegg til IS/IMD sak 12/15
Utredningsarbeid - Internasjonalisering av BA-dans (Utsatt fra 5.mai)
Vedlegg Utredning 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 17/15
Handelshøgskolen ved UiS
Profilering og navn på IMD

 

Møtebok
 09.06.15

Tirsdag 15. september

 

Innkalling og saksfremlegg 15.09.15

Vedlegg til IS/IMD sak 17/15
Regnskapsoversikt pr. 1. august samt justert budsjett tiltak

Vedlegg til IS/IMD sak 18/15
Fremlegg for adgang til Korpsdirigering som hovedinstrument på mastergraden ved UiS/IMD
Fremlegg korpsdirigering hovedinstrument MA
Master i utøvende musikk - med røde revisjonsforslag for dirigering
Fagavdelingens fremlegg korpsdirigering hovedinstrument MA
Vedtakstillegg til IS-IMD sak 1815

 

 

Møtebok 15.09.15

Tirsdag 29.
februar

Innkalling og saksfremlegg 29.02.16

Vedlegg til IS/IMD sak 02/16
Godkjenning av møtebok IS-IMD 8. des 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 03/16
Regnskapsrapport 2015
Årsregnskap 2015

Vedlegg til IS/IMD sak 04/16
Budsjett 2016
Endelig budsjett 2016 - HF

Møtebok
29.02.16

Tirsdag 10. mai

Innkalling og saksfremlegg 10.05.16

Vedlegg til IS/IMD sak 09/16 - OU-prosessen ved UiS
Vedlegg 1
Vedlegg 2a
Vedlegg 2b
Vedlegg


 

 

Møtebok
10.05.16

Tirsdag 20. september

Innkalling og saksfremlegg 20.09.16

Vedlegg til IS/IMD sak 16/16
3 årig MA H2016
V-PDMUK

Vedlegg til IS/IMD sak 17/16
Regnskapsrapport

Møtebok 20.09.16

 

Tirsdag 22. november

Innkalling og saksliste 22.11.16

Vedlegg til IS/IMD sak 23/16
FS-HUM sak 21716
Budsjett 2017

Vedlegg til IS/IMD sak 25/16
Notat fra UiS ledelse
Handlingsplan 2015-2017

Vedlegg til IS/IMD sak 26/16
Vurdering av trainee-ordning

 

Møtebok

22.11.16