en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet - Innkallinger og referater

Styreleder: Rune Giske (fra 08.04.14-2015). Nestleder: Petter Nafstad (fra 2011-2015). Nåværende fakultetsstyre er valgt og oppnevnt for perioden 01.08.11-31.07.15 - forlenget tom. 31.12.2015.


Møter 2015:

Dato: Dokumenter: Møtebok (referat):
8. desember 2015 Innkalling med sakspapirer Møtebok 08.12.15
13. oktober 2015 Innkalling med sakspapirer Møtebok 13.10.15

28. april 2015
 

Innkalling med sakspapirer

FS-HUM SAK 13/15 Regnskap

Møtebok 28.04.15

10. februar 2015  
 
Innkalling med sakspapirer

Møtebok 10.02.15


Møter 2014:

Dato: Dokumenter: Møtebok (referat):

14. oktober 2014
 
Innkalling med sakspapirer Møtebok 14.10.14

3. juni 2014
 
Innkalling med sakspapirer Møtebok 03.06.14
8. april 2014


Innkalling med sakspapirer
 

Møtebok 08.04.14

 


 Møter 2013:

Dato: Dokumenter: Møtebok (referat):
10. desember 2013 Innkalling med sakspapirer Møtebok 10.12.13
Sirk.sak
Sirkulasjonssak FS-HUM 28/13:
Strategi for Det humanistiske fakultet 2014-2017 - endelig behandling
 
Møtebok
sirk.sak
FS-HUM 28/13
15. oktober 2013


Innkalling med sakspapirer

Til sak 26/13 A:
Evaluering av fakultets- og instituttstyrer ved UiS, NIFU-rapport 30/2013

Møtebok 15.10.13
23. april 2013

Innkalling med sakspapirer 
(sak 13/13 se nedenfor)

FS-HUM sak 13/13
Høringsuttalelse til revisjon av UiS-strategi 2013-2020:
Del 1
Del 2

Møtebok 23.04.13

12. mars 2013

Innkalling med sakspapirer

Møtebok 12.3.13

 

Møter i 2012:

Dato: Dokumenter: Møtebok (referat):

11. desember
2012
 


Innkalling med sakspapirer
(alle saker unntatt 40/12, se nedenfor):

Sak 40/12
Kvalitetsrapport 2011-2012 med tiltaksliste 2012-2013
Instituttenes kvalitetsrapporter med tiltakslister: IMD, IKS, IGIS, IFU

 

Møtebok 11.12.12
25. september  2012

Innkalling med sakspapirer

Ettersendt sak: FS-HUM sak 29/12:
Tertialrapport regnskap 2. tertial 2012 - Det humanistiske fakultet 

Møtebok 25.9.12

29. mai 2012


Innkalling med sakspapirer

Ettersendt sak: FSHUM sak 14/12 Tertialrapport 1. tertial 2012 - Det humanistiske fakultet

Møtebok 29.05.2012
 
13. mars 2012  
Innkalling med sakspapirer
 
Møtebok 13.03.2012

 

Møter 2011:

Dato: Dokumenter (pdf):
13. desember 2011


Møtebok Fakultetsstyret 13.12.2011

Innkalling med saksliste

Sak 14/11Møtebok fra 18.10.11 (se nedenfor)

Sak 15/11 HMS-rapport

Sak 16/11 Orientering om viktige strategiske utfordringer på fakultetet (ikke vedlegg)

Sak 17/11 Budsjett 2012 - Det humanistiske fakultet

Sak 18/11 Referat- og orienteringssaker

Sak 19/11 Eventuelt

18. oktober 2011


Møtebok Fakultetsstyret 18.10.11
 

Innkalling med saksliste

Sak 06/11 Møtebok fra Fakultetsstyrets møte

Sak 07/11 Økonomirapport - 2. tertial 2011
Vedlegg:
- Økonomirapport fra AØV

Sak 08/11 Opprettelse av bachelorprogram i religion, kultur og globalisering i samarbeid med Misjonshøgskolen (MHS)
Vedlegg:
- Fagplan for Bachelorprogram i religion, kultur og globalisering
- Søknad om opprettelse av Bachelorprogram i religion, kultur og globalisering i samarbeid med Misjonshøgskolen

Sak 09/11 Fakultetets handlingsplan 2012-14

Sak 10/11 Kvalitetsrapport for 2010/11 med tiltaksliste 2011/12
Vedlegg:
- Fakultetets kvalitetsrapport 2010-2011 med tiltaksliste 2011-2012
- Instituttenes årsrapporter for arbeid med kvalitet
- Kvalitetssystemet ved UiS - Beskrivelse og anbefaling
- Rapporteringsmal for kvalitetsrapporten for Det humanistiske fakultet

Sak 11/11 Referat- og orienteringssaker:
a) Budsjettinnspill fra Det humanistiske fakultet
b) Opptaksrammer for studieåret 2012/13
c) Utsatt frist for rapportering
 

6. sept. 2011


Møtebok Fakultetsstyret 06.09.11

Vedlegg til møtebok: Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS

Innkalling med saksliste

Sak 01/11 Innkalling og saksliste - Konstituering

Sak 03/11 Møteplan for Fakultetsstyret 2011/12