en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tillitsvalgte

En av de viktigeste arbeidsoppgavene StOr jobber med er å følge opp og oppnevne studenter i alle styrer, råd og utvalg på Universitetet. Dette er for at studentenes stemme skal bli hørt, og at de får studentperspektivet inn i styrerommene, noe som er viktig for at Universitetet i Stavanger skal utvikle seg i riktig retning.

“I kraft av Universitets & høyskolelovens, §4, skal du ha 20% makt på ditt Universitet”