en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentdemokratiet

Studentene skal bli hørt og har en viktig stemme ved UiS. Dette kommer til uttrykk gjennom Studentparlamentet og i ulike styrer og råd. Hvem som skal sitte i de ulike styrene, rådene og utvalgene ved UiS avgjøres i hovedsak ved forskjellige valg.

For de fleste organene finnes det regler for at studentene, de vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte skal ha et visst antall representanter, men antallet variere med hvilket organ det er tale om.

Det følger av universitets- og høyskoleloven at studentene skal ha minst 20 % representasjon i alle organer som tildeles beslutningsmyndighet.
Dette fører til at det som hovedregel sitter to studenter i hvert organ. Utdanningsutvalget og kvalitets- og læringsmiljøutvalget har flere.
Få en oversikt ved hjelp av denne figuren (pdf).