en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentorganisasjonen ved UiS - StOr

Som student ved UiS er du automatisk med i StudentOrganisasjonen StOr. StOr er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Universitetet i Stavanger.

Arbeidsutvalget i StOr Arbeidsutvalget i StOr 2020/2021. (foto: Mari Hult)

StOr skal ivareta studentenes demokratiske, faglige, sosiale behov og rettigheter. StOr er også paraplyorganisasjonen for alle andre studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS.

Studentorganisasjonen skal organisere studenter til studentpolitisk arbeid ved UiS, blant annet gjennom formelle organ ved Universitetet. Gjennom dette og annet positivt studentarbeid skal StOr ivareta studentenes demokratiske, faglige og sosiale behov og rettigheter.

Dette gjør vi bl.a. gjennom Fadderordningen,valg av tillitsvalgte til styrer og utvalg, tett samarbeid med Universitetsledelsen og Universitetsstyret, Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet med mer.

StOr består av cirka 300 studenter i ulike studentverv. Kort fortalt er vi mange studenter som sammen ivaretar våre medstudenters studiehverdag og studiekvalitet. Det betyr at vi jobber med juridiske spørsmål ifm pensum, eksamen med mer, internasjonale studenter, mulighet for utveksling, læringsmiljø, utdanningskvalitet med mer.

StOr er også paraplyorganisasjonen til alle andre studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS. Det innebærer at StOr har ansvar for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesse så vel som faglige behov. I dag er det mer enn 50 studentorganisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer til å starte flere organisasjoner.

Engasjert
Engasjert er et forum hvor alle studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS møtes. StOr bruker dette forumet som kommunikasjonsarena mellom seg og organisasjonene. Alle aktiviteter gjennom engasjert er frivillig, men organisasjonene plikter å delta på engasjertmøtene! Det innkalles til engasjertmøter ca hver 4.- 6. uke.

Vi håper du får en flott studietid ved vårt universitet, et universitet vi er stolt av!