en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MEL

MEL er linjeforeningen for master i Endringsledelse. Vi representerer om lag 100 studenter og jobber for å skape et godt miljø både sosialt og faglig.

Studenter fra linjeforeningen for masterstudenter i endringsledelse - MEL - ved UiS står på stand.

MEL virker som et talerør ovenfor UiS og sprer kunnskap om studiet ut i samfunnet til blant annet potensielle kommende arbeidsgivere.

Dette arbeidet skjer gjennom blant annet bedriftspresentasjoner, alumniarrangement, minglekvelder og semesterfester. I tillegg har vi lavterskeltilbud som månedlig stipendpils og ukentlig quiz hvor det er mulig å henge seg med på kort varsel. Begge arrangementene er med på å bidra til godt samhold på studiet.

Kort om studiet:

Endringsledelse er et toårig masterstudium, og omhandler hvordan en kan påvirke og styre endringene i teknologi, marked og samfunn på strategisk og operativt nivå. Studiet legger vekt på sammenhengene mellom strategiske valg og konsekvensene valgene har for endrings- og læringsprosessene i organisasjoner. Masteren retter seg mot personer som deltar, tilrettelegger eller leder endringsprosesser, og kvalifiserer også for doktorgradsprogrammet i