en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mars institute student chapter

Mars institute student chapter (MISC) er en studentorganisasjon ved UiS, underlagt Mars Institute Norge. Vårt formål er å fremme forskning, utforskning og allmenn kunnskap og forståelse av Mars. Organisasjonen er åpen for alle studenter, og søker studenter med interesse for de fremskrittene som romforskning og teknologiutviklingen bringer med seg.

mars mann

Om oss

En av kjerneoppgavene til MISC er å kunne legge til rette for at en eller flere studenter ved UiS kan få et internship ved NASA Ames Research Center i San Francisco hver sommer. Studenter som er medlemmer i MISC vil her få muligheten til å jobbe med aktuelle problemstillinger knyttet til forskning på og utforskning av Mars.

MISC arrangerer tekniske foredrag fra industriaktører og andre relevante foredragsholdere. Dette eksponerer studenter for nye teknologiske fremskritt og forskning for videre utforskning av Mars. Målet er gjennom dette å kunne inspirere til utveksling av ideer og tanker mellom fagmiljøer og dermed også mulig ny forskning.

Hva vi gjør

  • Utvikle, implementere og forske på planeten Mars om dens nåværende forhold som klima, geologisk og biologisk aktivitet og evolusjon for å studere likheter og forskjeller mellom Jorden, Mars og andre planeter.
  • Analysere, utvikle og implementere konsepter, teknologisk strategier til å utforske Mars og milepæler som bl.a. utforske Phobos eller Deimos o.l., ved bruk av robotsystemer og mennesker.
  • Informere om resultater, progresjon, fordeler til menneskeheten ved forståelse av Mars, samt fremme allmenn forståelse gjennom offentlige aktiviteter.

Kontakt oss

Bli med oss!

leder@marsinstitute.no
rover@marsinstitute.no

Kontor: Stavanger, Norge

Fb: www.facebook.com/MarsInstituteSC

http://www.marsinstitute.no/student-chapter