en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Naturvernstudentene

Naturvernstudentene i Stavanger (NiS) er en fusjon mellom Natur og Ungdom (NU) og Naturvernforbundet (NNV).

  • Naturvernstudentene
  • Naturvernstudentene
  • Naturvernstudentene
  • Naturvernstudentene
  • Naturvernstudentene

Vi er et studentlag, og regnes som et lokallag av både NU og NNV. Dette gir oss rettigheter og plikter i begge organisasjoner, og medfører at vi ikke har noen øvre aldersgrense. Vi ønsker alle studenter varmt velkommen. Sammen jobber vi for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet.

Vi tar opp kampen med de store forurenserne og stopper dem som vil ødelegge naturen vår. Vi jobber med et bredt spekter av saker innen naturvern, samferdsel, energi, klima og landbruk- og fiskeripolitikk. Vi fokuserer mest på kollektivtrafikk, bærekraftig mat og energi samt å holde norske fjorder fri for gruveavfall. Så hvorfor burde du bli med oss? Jo, fordi det finnes oppgaver som haster mer enn pensum. For eksempel å stoppe klimagassutslippene og tapet av det biologiske mangfoldet.


Green Friends Stavanger

Naturvernstudentene in Stavanger (also called Green Friends Stavanger) is a fusion between Natur og Ungdom (NU) and Naturvernforbundet (NNV). We are a student chapter and are considered a local chapter of both NU and NNV. This gives us rights and responsibilities with both organizations, which also means that we do not have an upper age limit. We wish all students a warm welcome.

Together we work to limit the man-made climate change and to preserve biodiversity. We take up the fight with the big polluters and stop those who would destroy our nature. We work with a wide range of issues within nature conservation, transport, energy, climate and agriculture- and fisheries policy. We focus mostly on public transport, sustainable food and energy as well as to keep the Norwegian fjords free of mining waste. So why should you join us? Well, because there are tasks more urgent than curriculum. For example, to stop greenhouse gas emissions and loss of biodiversity.