en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utlysing av læringsmiljøprisen 2019

Læringsmiljøprisen er ein pris for godt læringsmiljø ved UiS.

Bilde av prisvinnere I fjor blei prisen tildelt NORINT-miljøet sin innsats ovafor utanlandske studentar i norskopplæring.
 
Følgjande statuttar gjeld for læringsmiljøprisen: 
 
1. Prisens formål er å gi anerkjennelse for arbeid med studentenes læringsmiljø gjennom faglig, 
pedagogisk og sosial innsats.  
2. Prisen tildeles en ansatt, et fagmiljø, et læringsmiljø, en administrativ enhet eller en annen enhet 
ved UiS som jobber for studentenes læringsmiljø.  
3. Prisen er kr 50 000,-, samt diplom.  
4. Prisen skal brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og bedre læringsmiljøet.  
5. Prisen deles kun ut når et enstemmig LU innstiller til det.  
6. LU gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen. Prisen overrekkes av rektor under den 
årlige årsfesten for universitetet.  
7. Forslag til kandidater til læringsmiljøprisen kan fremmes av studenter og ansatte, og skal være 
begrunnet og dokumentert. 
 
Læringsmiljøprisen har som mål å anerkjenne miljø eller enkeltpersonar ved Universitetet i Stavanger som lukkast med tilrettelegging for studentane si læring gjennom medviten, fagleg, pedagogisk og sosial innsats. Annan spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen kan òg leggast til grunn. Prisen kan tildelast ein tilsett, eit institutt, eit studienivå innan eit studieløp, ei faggruppe ved eit institutt, ei administrativ eining eller annan eining ved Universitetet i Stavanger med ansvar for eit avgrensa studium eller undervisingseining.  
 
Fristen for å senda inn forslag til kandidatar er 2. mai 2019.  
Forslag skal sendast til dokumentsenteret@uis.no
 
Saka blir førebudd i utdanningsavdelinga for vedtak i læringsmiljøutvalet seinare i mai 2019. Forslag som blir sendte i andre kanalar vil ikkje bli vurdert. Alle tilsette og studentar kan nominera kandidatar.  
 
Prisen blir tildelt vinnaren under årsfesten i oktober 2019.