en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS tildelt 60 nye PPU-plasser

I år var det stor pågang av arbeidsledige ingeniører som søkte seg inn på PPU-studiet ved UiS, men flere var ikke kvalifisert for opptak. Nå kan 60 nye studieplasser og en ekstra tilrettelegging, gjøre det enklere for ingeniører å få plass på studiet.

Det var i år stor pågang av arbeidsledige ingeniører som søkte seg inn på PPU-studiene ved UiS. Det var i år stor pågang av arbeidsledige ingeniører som søkte seg inn på PPU-studiene ved UiS.

Universitetet i Stavanger (UiS) har blitt tildelt 60 nye studieplasser på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Studieplassene er en del av regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting blant personer med teknologisk eller realfaglig bakgrunn.

– Vi er svært glade for å ha fått tildelt nye studieplasser slik at vi kan tilby 60 nye studenter muligheten til å kvalifisere seg som lærer, 30 med oppstart allerede i vår og 30 til neste høst, sier Odd Magne Bakke, instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Særskilt tiltakspakke
I september ba Kunnskapsdepartementet (KD) universiteter og høgskoler se på muligheten til å øke opptaket i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) av personer med teknologisk eller realfaglig bakgrunn. Det skal deles ut midler til 350 nye studieplasser fra og med vårsemesteret 2016. Midlene er en del av regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting. IKS søkte og fikk innvilget 60 studieplasser med oppstart på 30 studenter allerede fra våren 2016. 

– Studieåret starter allerede i uke én, så for å få behandlet søknadene har vi vært nødt for å sette en kort tidsfrist, som er 1. desember. Da må også alle dokumentene være lastet opp, sier Bakke.

Mange ingeniører blant søkerne
For å få opptak på PPU allmennfag kreves normalt 180 studiepoeng og 60 studiepoeng innen minst et skolefag. For studiet som begynner i januar er kravet minst 60 studiepoeng i naturfag og/eller matematikk. Søkere med minimum 30 studiepoeng i matematikk kan søke om opptak til matematikk fagdidaktikk, men får ikke utdelt vitnemål for fullført PPU før de resterende 30 studiepoengene i faget er bestått.

– Med utviklingen i arbeidsmarkedet som har vært i distriktet, har vi merket stor pågang av ingeniører til våre PPU-studier. Det har vist seg at mange av disse dessverre ikke har vært formelt kvalifisert til opptak, særlig på grunn av manglende studiepoeng innenfor matematikk. Vi har en dialog med Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger om hvordan vi kan tilrettelegge slik at studenter som ikke oppfyller opptakskravet om 60 studiepoeng innen ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys, kan ta de manglende emnene parallelt med PPU, sier instituttlederen.

Tre semestre
PPU-studiet som begynner nå i vår går over tre semestre. Da skal studentene ta 15 studiepoeng pedagogikk med forelesninger mandag 09.15 – 14.00. Høsten 2016 blir et fulltidssemester med 30 studiepoeng, 15 i pedagogikk og 15 i fagdidaktikk. I tillegg kommer praksis på seks uker. Våren 2017 er et deltidssemester med 15 studiepoeng fagdidaktikk og seks ukers praksis.

Søkere som allerede har fått jobb på en skole, kan søke om å få praksis i egen klasse. Undervisningen i fagdidaktikk går om ettermiddagen fra klokken 16:15-19:00. De 30 studentene som skal tas opp ekstra til neste høst går inn som heltids- eller deltidsstudenter som går over ett eller to år. Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole eller voksenopplæring.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen