en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS inngår avtale om regionalt entreprenørskap

Universitetet i Stavanger går sammen med fem andre institusjoner for å utvikle flere gründerbedrifter på Sør- og Vestlandet.

Rektorene signerte i går samarbeidsavtalen MIT Reap. Rektorene signerte i går samarbeidsavtalen MIT Reap.

De fem andre partnerne er Handelshøyskolen BI, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, NTNU og Høgskolen på Vestlandet.

Institusjonene går inn i utviklingsprogrammet MIT Reap, hvor målet er å utvikle flere suksessfulle vekstbedrifter. Dette skal skje ved at partene satser på et økosystem av entreprenører og risikokapital.

Avtalen ble signert under Arendalsuka onsdag, og rektor Marit Boyesen skrev under for UiS.

Tre satsingsområder

Innholdet i avtalen er tredelt:

  1. Utvikling og deling av kunnskap innen innovasjonsdrevet entreprenørskap gjennom forskning, utdanning og næringsutvikling med sikte på å styrke regionalt entreprenørskap og regional entreprenørskapskultur.
  2. Utvikling av sterkere innovative økosystemer regionalt, hvor næringsliv, entreprenører, ventureinvestorer, akademia og myndigheter samhandler på en mer effektiv måte for å fremme innovasjonsdrevet entreprenørskap i regionen.
  3. Gjennomføring av programmer for skalering av entreprenørskap for å øke antall entreprenørskapsbedrifter som klarer å vokse til vekstkraftige og lønnsomme bedrifter.

Internasjonalt program

MIT REAP er et utviklingsprogram ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, og REAP står for Regional Entrepreneurship Acceleration Program. 

Programmet samler 8 storbyer og regioner fra hele verden til et toårig internasjonalt utviklingsprogram hvor målet er å fremme entreprenørskap og vekstkraft for å skape flere nye kunnskapsarbeidsplasser i regionene.

Programmet består av fire samlinger ved MIT og i deltakende regioner, under kyndig veiledning fra de fremste fagfolk i verden innen innovasjon og entreprenørskap. MIT, sammen med Stanford, står i en særstilling internasjonalt når det gjelder kunnskap og resultater innen entreprenørskap. 

Flere vekstbedrifter

Målet er skape flere innovasjonsbaserte vekstbedrifter med et globalt markedsfokus, ikke bare flere små og mellomstore bedrfter. Begrepet som brukes er IDE (Innovation Driven Enterprises). 

Dette er bedrifter som lykkes med den vanskelige kommersialiseringsfasen og som klarer å vokse seg store og lønnsomme i internasjonal konkurranse (Scale-ups).

Mange nye arbeidsplasser

I forbindelse med signeringen presenterte professor Torger Reve ny forskning om temaet. Den viser at 2 av 3 arbeidsplasser som ble skapt i tidsrommet 2003 – 2014, kom fra gründerbedrifter, og ikke etablert næringsliv. 

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: UiB