en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS får ansatt rektor

Med sju mot fire stemmer gikk UiS-styret i dag inn for at universitetet skal ha ansatt rektor. Vedtaket er i tråd med universitetsdirektørens innstilling.

Styret vedtar ansatt rektor ved UiS Med sju mot fire stemmer gikk UiS-styret i dag inn for at universitetet skal ha ansatt rektor.

Stemmetallet fordelte seg slik:
For ansatt rektor: de to studentrepresentantene, de fire eksterne styremedlemmene og representanten for de midlertidig ansatte.

Mot: rektor, prorektor, representanten for de vitenskapelig ansatte og representanten for teknisk-administrativt ansatte.

Uenige om rekruttering

Styremedlemmene deltok engasjert i debatten om valgt eller ansatt rektor. Selv om mange av styrets medlemmer var enige om at enhetlig ledelse har mange positive sider, var de uenige om hvordan rekrutteringen skal foregå.

Svein Tuastad, representant for de vitenskapelig ansatte, viste til at den norske ledelsesmodellen er vel ansett internasjonalt. Han la vekt på at stor medvirkning fra ansatte er en viktig årsak til dette. Han mente det var helt absurd å gå over til en mindre demokratisk ordning.

Fredrik Skår, representant for teknisk-administrativt ansatte, var bekymret for at UiS ved å innføre normalordning med ansatt rektor, gir fra seg makt til Kunnskapsdepartementet som utpeker ekstern styreleder.

-Vi får mindre armslag til å være en samfunnskritisk institusjon, sa Skår.

For byråkratisk

Eskild Holm Nielsen, ekstern representant og dekan ved Universitetet i Aalborg, trakk fram at det finnes fordeler og ulemper ved begge ordninger.

-Universitetsverdenen i Norge er altfor byråkratisk styrt og for lite faglig. En ansatt rektor vil gi en mer tydelig faglig ledelse, sa Holm Nielsen.

Flere av medlemmene påpekte at universitetsdirektøren har for stor makt. Styret er delaktig i de store avgjørelsene, men dag-til-dag-avgjørelser er det direktøren som tar.

-Når både den nåværende og den tidligere universitetsdirektøren mener at rollefordelingen mellom rektor og direktør er vanskelig, kan vi ikke se bort fra det, sa studentrepresentant Amund Thomassen.

Flere la vekt på viktigheten av å finne ordninger for medvirkning i rekrutteringsprosessen av en ansatt rektor, for eksempel gjennom et bredt sammensatt innstillingsutvalg bestående av ansatte og studenter.

Sterkere faglig ledelse

Thomassen fikk støtte fra ekstern representant og fylkespolitiker Janne Johnsen. Hun la vekt på at forskning, undervisning og formidling skal ligge fremst i pannebrasken hos universitetets ledelse.

-Jeg ser ikke det i dagens modell. Det er mye makt i innstillingens penn og jeg ønsker at denne makten skal være faglig, sa Johnsen.

Eimund Nygaard, ekstern representant og konsernsjef i Lyse, mente at den todelte modellen har mange ulemper.

-Rektorstillingen må bli den mest attraktive i hele regionen. Vi må få tak i de beste og utvalget må være bredt, sa Nygaard.

Ekstraordinært styremøte

Styret utsatte sakene om faglig organisering, administrativ organisering og fakultets- og instituttstyrer til et ekstraordinært styremøte som skal holdes i august.

Tekst: Benedicte Pentz og Elin Nyberg  
Foto: Asbjørn Jensen