en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS etablerer verdiskapingsforum

UiS ønsker et sterkere og mer samlet trykk på regional nyskaping og innovasjon og et enda bedre samarbeid med samfunns- og arbeidslivet. Styret vedtok derfor på sist styremøte å etablere et verdiskapingsforum ved UiS.

Marit Boyesen, rektor Universitetet i Stavanger Rektor Marit Boyesen blir leder av verdiskapingsforumet som skal ha sitt første møte 27. april.

- Formålet til forumet er å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og å være pådriver for utvikling av universitetets primæraktiviteter og nyskaping, innovasjon og verdiskaping i regionen og nasjonen, sier UiS-rektor Marit Boyesen.

Hun mener UiS og andre regionale aktører kan opptre mer strategisk og samordnet for oppnå en mer kraftfull utvikling i samhandling og verdiskaping i regionen.

Tunge aktører

Boyesen blir leder av verdiskapingsforumet som skal ha sitt første møte 27. april. UiS-rektoren får med seg tunge aktører som medlemmer så som representanter fra rogalandsbenken på Stortinget, fylkesordfører og ordføreren i Stavanger. I tillegg er flere ledere i sentrale organisasjoner representert.

Både regiondirektørene i NHO Rogaland, KS Vest-Norge, Innovasjon Norge Rogaland og NAV Rogaland, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Greater Stavanger, distriktssekretæren i LO Rogaland, direktør for næringsliv i Norsk Olje og Gass og daglig leder i Universitetsfondet er også medlemmer i forumet.

Videre skal leder av Studentorganisasjon ved UiS delta i forumet sammen med fem håndplukkede enkeltpersoner. Dette er Harald Espedal, Thor-Christian Haugland, Erik Ålgård, Karen Elisabeth Ohm Heskja og Pia Warland.

Bred representasjon

Andre i ledelsen ved UiS, UiS-styret og lederne av studentorganisasjonen Start og Studentinkubatoren vil ha møte- og talerett i verdiskapingsforumet. Det samme vil direktørene i IRIS, Validé, SiS og SUS samt spesialrådgiver i Forskningsrådet også ha.

Det er tenkt to møter i året med et seminar med bredere representasjon i tilknytning til det ene møtet i forumet. Rektor og de to administrerende direktørene i Næringsforeningen og Greater Stavanger vil sammen med sekretariatet utgjøre et arbeidsutvalg som forbereder møtene i forumet. Strategi- og kommunikasjonsavdelingen og forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS skal inneha sekretariatfunksjonen.

Positive reaksjoner

- Vi har bare mottatt positive reaksjoner på tiltaket både i de sonderingene vi hadde med regionale aktører før etableringen og også i tiden etterpå. Jeg opplever at folk både internt og eksternt vil bidra og har forventninger til forumet. Selv ser jeg med glede fram til å ta fatt på arbeidet, framholder Marit Boyesen.

Verdiskapingsforum ved UiS skal være et rådgivende organ for ledelsen og styret ved UiS.  Det skal være en arena for å utvikle felles forståelse av muligheter og utforinger i samfunns- og arbeidslivet og ved universitetet. I forumet kan det fremmes tiltak som kan styrke primæraktivitetene ved UiS og regional nyskaping og innovasjon.

Medlemmene skal kunne komme med innspill til strategiprosesser ved UiS som møter langsiktige arbeidskrafts- og kompetansebehov i samfunnet og foreslå tiltak som styrker finansieringen av UiS og regional verdiskaping. Forumet skal bidra til å styrke kraften i kontakten med andre eksterne aktører med strategisk betydning for utviklingen av UiS regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidsfora

- UiS har også tatt initiativ til å etablere andre samarbeidsfora for eksisterende aktiviteter som er fokusområder og viktige for UiS og verdiskaping. Medlemmene i verdiskapingsforum vil få orientering om fremdriften i aktivitetene i disse samarbeidsforaene og skal også kunne gi innspill til dem, forteller Boyesen.

Foreløpig er det tatt initiativ til fire fora hvor en rekke aktører skal være representert. Hvert forum skal ha sitt eget sekretariat. Greater Stavanger skal være sekretariat for samarbeidsforumet for innovasjonsinitiativ, forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS for store prosjekter og klyngeutvikling, Validé for innovasjon og kommersialisering og Universitetsfondet for forumet for aktørene på Ullandhaug.

Her kan du lese saken til UiS-styret