en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS avlyser studentutveksling til høsten

Det blir ingen ordinær studentutveksling i høstsemesteret ved Universitetet i Stavanger.

Student på flyplass.

På bakgrunn av reiseråd fra Utenriksdepartementet og institusjonenes og studentenes behov for planlegging, anbefaler UHR-utdanning at utveksling og kortvarig studentmobilitet (studieturer) høstsemesteret 2020 som en hovedregel avlyses. Regjeringens reiseråd gjelder fram til 20. august, og kan bli forlenget. Reiserådet fraråder alle utenlandsreiser med mindre de er helt nødvendige.

Pandemisituasjonen er uforutsigbar og det er for stor usikkerhet knyttet til hvordan smitten utvikler seg, og hvordan det påvirker undervisning, studiehverdag og anledning til å reise. Beredskapsledelsen ved UiS avlyser derav all ordinær studentutveksling i høstsemesteret 2020.

- Det sitter langt inne å måtte avlyse utveksling høsten 2020, men vi gjør det ut fra en totalvurdering av risiko. Vi er opptatt av å gi studentene våre forutsigbarhet og best mulige rammer for sine utvekslingsopphold, både med tanke på et faglig forsvarlig læringsutbytte, helse og økonomi. Slik situasjonen er nå kan vi dessverre ikke garantere dette. Usikkerheten medfører at studenter på studieopphold i utlandet vil kunne risikere å få avbrutt utvekslingsoppholdet, slik vi opplevde i mars, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger.

Internasjonalt kontor ved UiS har informert studentene som skulle ha vært på utveksling til høsten om avlysningen. For de berørte studentene vil UiS’ fagmiljøer planlegge for et høstsemester av høy faglig kvalitet. Studentene følger det oppsatte tilbudet i studieplanen.

Det er ikke ennå tatt en beslutning om opptak av nye internasjonale studenter til masterprogram, dette vil gjøres i neste uke.

Samarbeidsuniversitetene avlyser utveksling

Et økende antall av UiS samarbeidsuniversiteter i Europa og verden har annonsert at de i høst ikke vil sende ut eller ta imot utvekslingsstudenter fra institusjoner i andre land, og begrunner beslutningen med den usikre internasjonale situasjonen.

En rekke land har også stengt grensene, noe som gjør det vanskelig å få behandlet studentenes visum-søknader i tide til avreise.

Reiserestriksjoner og smittevern

Det er også usikkerhet knyttet til muligheter for hjemreise ved eventuell oppblomstring av smitte underveis i et utenlandsopphold. Heller ikke innen Norden er situasjonen avklart, og vil ikke bli avklart før tidligst 15. juni. Dette er et for sent tidspunkt for studentene, da de er lovet avklaring om utveksling innen 2. juni.