en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Triller terningkast 5 for StOr-året

Terningkast på året? Totalt sett? Det må bli en femmer. Jeg er veldig fornøyd, sier StOr-leder Magne Bartlett.

 • /02. Nye student.uis.no/Studentmiljø/magne bartlett.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  – For meg har årets høydepunkt vært opprettelsen av studentrådet i byrådet. Vi har allerede fått et gjennomslag. Nå skal Stavanger kommune, etter at vi fremmet forslag, utrede opprettelse av fastleger hvor studenter er prioritert.
 • /02. Nye student.uis.no/Studentmiljø/Magne Bartlett pakker.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  – Ja, jeg kommer til å savne å være leder av StOr. Jeg synes den politiske delen av rollen er veldig gøy, det å planlegge hvordan man skal gå fram for å få gjennomslag.
 • /02. Nye student.uis.no/Studentmiljø/AU nytt og gammelt.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Nytt og gammelt Arbeidsutvalg i StOr, fra venstre: ny nestleder læringsmiljø Emma Øren, avtroppende StOr-leder Magne Bartlett, ny StOr-leder og avtroppende nestleder læringsmiljø Jørgen Sjøberg, ny nestleder utdanning Sara Jalali og avtroppende nestleder læringsmiljø Victoria Wallberg.
 • /02. Nye student.uis.no/Studentmiljø/magne og jørgen stor.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Påtroppende StOr-leder om Magne: – Magne er veldig målrettet og tydelig. Samtidig er han lydhør for andres meninger. Det viktigste jeg tar med meg fra Magne er å gi nestlederne frihet til å jobbe med de prosjektene de ønsker å prioritere. Det gir en ekstra motivasjon. Magne er dessuten veldig sosial og ikke minst morsom, sier Jørgen Sjøberg.
 • /02. Nye student.uis.no/Studentmiljø/IMG_8841.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Utdanningsdirektør om Magne: – Vi har månedlige samarbeidsmøter med StOr, det har vært veldig nyttig. Magne har vært leder av Læringsmiljøutvalget, der har han vært en sabla god leder. Helt etter midt hjerte: Klar, effektiv og tydelig. Takk for godt samarbeid, Magne!, hilser Veslemøy Hagen.
 • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Ansatte/Rektor Marit Boyesen.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Rektor om Magne: – Magne har bidratt til å styrke studentdemokratiet ved UiS med rekorddeltakelse i studentvalget, etablering av Studentråd og ressursgruppe for studenter i Næringsforeningen. At UiS-studentene også ble best i landet på deltakelse i Studiebarometeret, skal han også ha en del av æren for, sier Marit Boyesen.

Det er juni og siste måned som StOr-leder for Magne Bartlett. I juli overtar Jørgen Sjøberg lederrollen for 11 000 UiS-studenter. Det er på tide for StOr-lederen å oppsummere studentåret 2016-2017.

Hva er årets høydepunkt?

For meg har årets høydepunkt vært opprettelsen av studentrådet i Stavanger kommune. Rådet er et rådgivende organ for bystyret og skal styrke samarbeidet mellom studentene i byen og politikerne i Stavanger. I studentrådet sitter lederen for StOr, BIs, VID og Velferdstinget og styreleder i IS og SiS. I tillegg er det to faste politikere, Erlend Jordal (H) og Dag Mossige (AP).

Vi har allerede fått et gjennomslag. På det første møtet diskuterte vi legedekning for studenter. Nå skal Stavanger kommune, etter at vi fremmet forslag, utrede opprettelse av fastleger hvor studenter er prioritert.

Noen rekorder?

Ja, opptil flere. Vi satte ny rekord i valgoppslutningen ved studentvalget. 1828 UiS-studenter stemte, det ga en valgoppslutning på 16,7 prosent totalt. Det er tidenes høyeste her på universitetet.

Vi var også sterkt delaktige i at UiS ble det beste universitetet på landsbasis i deltakelse i studiebarometeret 2016. UiS hadde den høyest svarprosenten av alle universitetene med 49 prosent.

Andre saker som får tommelen opp?

Vi har jobbet for praksisemne i sosiologi og statsvitenskap, det blir startet nå til høsten.

Vi er også fornøyde med arbeidet med digital eksamen. I år er 40 prosent av UiS sine skoleeksamener digitale, til høsten skal antallet dobles. StOr har deltatt i en prosjektgruppe med faglig og administrativt ansatte ved ulike enheter. Vi har i denne saken hatt et veldig godt samarbeid med utdanningsdirektør Veslemøy Hagen og prorektor Dag Husebø.

Opprettelsen av ressursgruppen for studenter i Næringsforeningen vil åpne dører. Med gruppen skaper vi en møteplass for studenter og næringsliv.

Jeg håper på sikt at samarbeidet blant annet fører til en samordning av alle de ulike karrieredagene vi har på UiS. Vi får høre fra næringsforeningen at bedriftene for ofte blir kontaktet av ulike karrieredager på UiS, og at bedriftene ønsker et samlet arrangement. Jeg mener vi må se på muligheten til å ha et stort felles karrierearrangement, hvor vi bruker hele campus. Da får vi med flere aktører og kan dele inn arrangementet etter bransjer. Jeg var på Universitetet i Twente under deres karrieredager. Det var nesten som et mini-ONS, med et stort fellestelt på campus. Det var veldig profesjonelt gjennomført og var arrangert av en studentgruppe som hadde arbeidet med arrangementet i et år.

Nedturer?

Ikke akkurat en nedtur - men det eneste området hvor vi har møtt skikkelig motstand var da vi ville innføre sanksjoner for for sen sensur.  Vi ønsker at universitetet skal bøtelegge seg selv for å levere sensur for sent. Det står i eksamensforskriftene at sensur skal være levert innen tre uker, men det følger ikke UiS. Vi håper å se endringer på dette til høsten.

Samarbeidet i AU?

Det har vært helt konge. Vi har gjennomgående en god dynamikk og kjemi i arbeidsutvalget (AU) og vi har StOr-kost oss fra dag 1. Victoria har tatt på seg mange oppgaver utover egne på grunn av sykdom. Hun har en stor arbeidskapasitet og har gjort en fantastisk innsats.

Hva blir utfordringene til nye AU?

Det blir en ny fakultetsstruktur til høsten, det betyr at enda flere posisjoner skal fylles av studenter på de nye fakultetene. Dette skal AU koordinere og trekke sammen. Det blir også arbeid med oppfølging av kvalitetsmeldingen. StOr må overse at UiS følger opp tiltak særlig med fokus på merittering. Det skal lages nye akkrediteringsforskrifter, med mange tekniske områder hvor det er viktig å få med studentenes perspektiv. Der er Jørgen helt konge, han har full kontroll på byråkratiske saker.

Kommer du til å savne å være StOr-leder?

Ja. Jeg synes den politiske delen av rollen er veldig gøy; det å planlegge hvordan man skal gå fram for å få gjennomslag. Jeg har mye erfaring fra partipolitikk og det har kommet godt med i denne jobben.

Status for engasjertmiljøet på UiS?

Det er i stadig vekst! Det har kommet nye linjeforeninger i løpet av året; barnehagelærerne har endelig fått en linjeforening, idrettsmiljøet har fått en ny forening i Sportacus og LIAM er for ingeniører i industriell teknologi. Jeg oppfordrer alle studenter til å bli engasjert! Du får mye mer ut av studietiden din med en gang du engasjerer deg, mange får venner for livet gjennom engasjertmiljøet. Ikke minst lærer du institusjonen bedre å kjenne, det er en fordel.

Bartlett?

Navnet er opprinnelig irsk og er et sted i Irland. Langt tilbake emigrerte en av mine forfedre til USA, men min amerikanske oldefar valgte å gå mot strømmen, han flyttet likegreit til Norge.

Hva skal du gjøre nå?

Det er spennende, jeg vet ennå ikke hva jeg skal gjøre til høsten. Jeg har søkt på studier på UiS, blant annet på bachelorstudier innen journalistikk, hotelledelse og rettsvitenskap. Jeg satser på å gå over på et masterstudium etter hvert.

Jeg søker også på jobber innen kommunikasjon, litt i kommunen og litt her på UiS. Jeg har fått meg en deltidsjobb på Gulating pub som skal åpne nå i sommer. Jeg er dessuten vara i UiS-styret og representant i styrene til Folken, Idrettskretsen og Venstre.

Blir det mer partipolitikk på deg?

Jeg klarer nok aldri å legge partipolitikken helt fra meg. Samtidig synes jeg det er mye kjekkere å drive med interessepolitikk, da kan du være venner med alle. I partipolitikken er det mye uenighet og alliansebygging, det er litt slitsomt i lengden.


Tekst: siri.j.pedersen@uis.no