en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiebarometeret klart

UiS hadde høyest svarprosent av alle universitetene på studiebarometeret 2016, som legges fram 6.februar. Studiebarometeret viser flere gode resultater for UiS, men resultatene gir samtidig tydelig signal om potensial for forbedringer.

Studenter lesesal UiS Studiebarometeret legges fram i dag. (Illustrasjonsfoto)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor ved UiS, Marit Boyesen, BI-rektor Inge Jan Henjesand, NSO-leder Marianne Andenæs og NOKUT-direktør Terje Mørland var tilstede da Studiebarometeret ble presentert i Oslo. Se fremleggelsen av Studiebarometeret.

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som viser hvordan studentene opplever studiekvaliteten i studieprogrammene ved norske universitet og høgskoler.  

Resultater

UiS-studentene er mest fornøyd med bibliotektilbudet, utdanningens relevans for aktuelle yrkesområder, at studieprogrammet gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet, og at studieprogrammet er faglig utfordrende og gir gode jobbmuligheter.

Studentene er minst fornøyd med kunnskapen de har fått om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning, egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid, antall tilbakemeldinger fra faglige ansatte, hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp, og muligheten for å påvirke opplegg og innhold i studieprogrammet. 

Overordnet tilfredshet 

70 prosent av UiS-studentene svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet de går på.

86 prosent av UiS- studentene svarer at de går på det studieprogrammet de helst vil gå på. 

Det viser studiebarometeret.no

Verdifull innsikt

Undersøkelsen måler hva studentene mener om blant annet undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, praksis, medvirkning, engasjement og sammenheng, relevans for arbeidslivet og eget læringsutbytte.

Barometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

– Studiebarometeret gir studentene en viktig stemme og gir oss verdifull innsikt i hvordan de opplever studiekvaliteten og områder med utviklingspotensial på program- og studieporteføljenivå, sier Marit Boyesen.

Oppfølging av resultatene

Boyesen berømmer studentorganisasjonen StOr og foreleserne for deres engasjement i gjennomføringen av Studiebarometeret.

– Både på institusjonsnivå og i fakultetene ser vi nå på resultatene, og formulerer tiltak på de områdene vi ser at vi har forbedringspotensial, sier Boyesen.

Tekst: Elin Nyberg