en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studenter lanserer Studenttelefonen

I mars 2018 starter studentorganisasjonen StOr en hjelpetelefon og chattetjeneste for studenter ved UiS og i Stavanger-regionen. Slik vil de bedre studentenes psykiske helse.

  • IMG_1247.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
    – Vi vil ha mer oppmerksomhet og flere tiltak for å bedre studentenes psykiske helse, sier StOr-leder Jørgen Sjøberg. Studenttelefonen lanseres i mars og er et lavterskeltilbud for alle studenter i Stavanger-regionen.
  • IMG_1247.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
    UiS, Studentsamskipnaden (SiS), studentpresten og Velferdstinget ble raskt enige om å sette i gang med etableringen av studenttelefonen. – Dette er et prosjekt hvor alle instanser ble med fra første stund, sier Jørgen Sjøberg, her med studentprest Leni Mæland og nestleder StOr Emma Øren.
  • Studenttelefonen.jpeg (rw_largeArt_1201).jpeg
    – I mars skal vi åpne studenttelefonen to netter i uken. Til det trenger vi 40 frivillige. Blir de andre universitetene med på laget, får vi flere ressurser og flere frivillige. Vi håper at Studenttelefonen etter hvert kan tilbys hver natt, sier Sjøberg.

Med Studenttelefonen ønsker StOr å sette studentenes mentale helse på den politiske dagsorden og øke studentenes velferdstilbud. Studenttelefonen er anonym, gratis og drevet av studenter.

– Vi vil ha mer oppmerksomhet og flere tiltak for å bedre studentenes psykiske helse, sier StOr-leder Jørgen Sjøberg.

Målet er at studenttelefonen skal bli en nasjonal tjeneste for alle studenter i Norge.

1 av 5

Bakgrunnen for tilbudet er Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHOT) som ble gjennomført i 2014.

– I undersøkelsen rapporterer hver femte student alvorlige psykiske symptomplager. Forekomsten er dobbelt så høy blant studenter som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe, og dobbelt så høy blant kvinner enn menn, sier StOr-leder Jørgen Sjøberg.

I vår dro StOrs arbeidsutvalg på studietur til Aberdeen. Der oppdaget de «Nightline», en hjelpetelefon for studenter. Tilbudet finnes over hele Storbritannia og er drevet av 2100 frivillige studenter. Nightline er brukt som modell for studenttelefonen som StOr nå lanserer.

– I motsetning til spørreundersøkelser hvor avsender setter tema, tar studentene selv kontakt og snakker om det de har behov for. Med studenttelefonen kan vi i større grad avdekke hva studenter sliter med og iverksette tiltak, sier Sjøberg.

Lavterskeltilbud

Studenttelefonen er et lavterskeltilbud: Direkte og gratis hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid.

– Studenttelefonen skal drives av frivillige studenter. Det gjør at det er lettere å ta kontakt, personen i mottaket relaterer seg til studenthverdagen og hvilke problemer studenter har. Ingen tema er for små eller store. Våre frivillige skal være beredt på samtaler om eksamensstress, økonomiske problemer, trakassering, kjærlighetssorg og depresjon, sier Sjøberg.

Allerede to dager etter Aberdeen-turen fikk StOr grønt lys fra UiS, Studentsamskipnaden (SiS), studentpresten og Velferdstinget om å sette i gang med etableringen av studenttelefonen.

– Dette er et prosjekt hvor alle instanser ble med fra første stund. Samarbeidet er godt og effektivt, vi ser alle et behov for bedre studentenes psykiske helse, sier Sjøberg.

Fra 20.0008.00

StOrs arbeidsutvalg har vært med på nattevakter med Kirkens SOS for å få et innblikk i hvordan hjelpetelefoner fungerer.

– Vi har lært mye fra Kirkens SOS i arbeidet med struktur og metodikk. På nattevaktene fikk vi et direkte og ærlig innsyn i hva folk har å stri med. Det er på kveldstid og nattestid at behovet for å snakke med noen er størst. Studenttelefonen skal derfor være betjent fra åtte om kvelden til åtte om morgenen, sier Sjøberg.

De første veiledningskursene for frivillige studenter starter forhåpentligvis allerede i februar. De frivillige skal møte medstudenter med åpenhet og forståelse, og har taushetsplikt. Samtalene er basert på aktiv lytting.

– Våre frivillige studenter skal kurses og være forberedt på det verste, for eksempel studenter med selvmordstanker. Vi skal ikke komme med råd. Ved å stille de riktige spørsmålene skal de som ringer inn komme fram til løsningene selv, sier Emma Øren, nestleder for læringsmiljø i StOr. De frivillige studentene skal også ivaretas:

– Har de frivillige studentene tunge samtaler skal de aldri gå fra vakt uten å ha snakket med teamet sitt. De frivillige blir fulgt opp av Studentpresten, psykolog ved SiS og StOr, sier Øren.

Nasjonal tjeneste?

Blir Studenttelefonen en nasjonal tjeneste vil tilbudet forsterkes.

– I mars skal vi åpne studenttelefonen to netter i uken. Til det trenger vi 40 frivillige. Blir de andre universitetene med på laget, får vi flere ressurser og flere frivillige. Vi håper at Studenttelefonen etter hvert kan tilbys hver natt, sier Sjøberg.

Beredskapsleder ved UiS, Even Heien, berømmer StOr for arbeidet:

– Dette er et fantastisk viktig forebyggende tiltak som kan hjelpe studentene tidlig. Det er prisverdig at StOr har tatt initiativ til og igangsetter Studenttelefonen. Det er et viktig for beredskapen til UiS, her skal være et trygt å studere, sier Heien.

Tekst: siri.j.pedersen@uis.no