en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentens helse- og trivselsundersøkelse 2018

Resultatet av den nasjonale helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter foreligger i dag. Tallene viser at UiS-studentene ligger nær landsgjennomsnittet på de fleste indikatorene i undersøkelsen.

SHoT 2018 logo

UiS ligger over landsgjennomsnittet på studentenes økonomi, og det er færre som bruker narkotika og har vært utsatt for seksuelt trakassering. Studentene er også mer fornøyd med boligtilbudet. Videre ligger ensomhetsfølelsen blant UiS-studentene nært landsgjennomsnittet.

Les SHoT-undersøkelsen her

Der UiS-studentene mener byen Stavanger har et forbedringspotensial i forhold til landsgjennomsnittet, er tilbud innen kultur, kollektivtransport, studentmiljø og helse.

Flere UiS-studenter er mindre tilfredse med mottakelsen på studieprogrammet som ny student, men er like fornøyd med fadderordningen som landsgjennomsnittet.

Studentenes psykososiale helse

UiS-studentene som har deltatt i undersøkelsen, mener at forbedringspotensialet ligger på faglige områder som blant annet undervisning og faglig veiledning. I undersøkelsen er det variasjon i resultatene for de ulike fakultetene.

– Dette er en undersøkelse som er viktig for UiS, og som vi tar på største alvor, sier rektor Marit Boyesen.

I denne undersøkelse får UiS ifølge Boyesen viktig informasjon om studentenes psykososiale helse og trivsel.

– Når det gjelder de faglige resultatene, har vi flere undersøkelser som måler studentenes opplevelse av studiekvalitet og faglige tilbud. På det faglige området har vi satt i verk flere tiltak for å forbedre utdanningskvaliteten. Blant annet har vi fått studieprogramledere på hvert enkelt studieprogram, og ett av våre satsingsområder er å forbedre veiledning og tilbakemelding fra lærer til student.

Boyesen understreker at UiS vil arbeide for å bedre studentenes psykososiale forhold, også i samarbeid med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). UiS samarbeider også med Stavanger kommune om å bli en bedre student- og universitetsby. Kommunen skal nå i gang med å revidere sin universitetsmelding, og i dette arbeidet vil UiS delta aktivt.