en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Strømmer til Bjergsted for å prøvespille

– Jeg er ganske nervøs, spent og veldig klar, sier Jolanda Ojanen (25). Hun er en av de mange håpefulle som forrige uke gjennomførte prøvespill ved UiS, og som kjemper om å sikre seg en av de totalt 60 studieplassene i utøvende musikk.

Bildet viser en student som spiller fløyte. Jolanda Ojanen (25) fra Finland er en av de 350 som har søkt seg til utøvende musikkstudier.

Jolanda Ojanen (25) fra Finland er en av de 350 som har søkt seg til utøvende musikkstudier ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger (UiS), for å bli en del av det sterke kunstfaglige studentmiljøet i Bjergsted kulturpark.

Det er bare sekunder igjen før hun skal frem på scenen og opptre foran kommisjonen. Jolanda fyller lungene med luft og setter munnstykket på fløyta mot munnen.

Første steg

Hvert år i uke 10 skjer det. Lokalene ved Institutt for musikk og dans i Bjergsted fylles av unge lovende musikktalenter som har en drøm om en fremtidig yrkeskarriere med musikk. Et første steg på veien er opptak til utøvende musikkstudier, dernest venter flere år med hardt arbeid veiledet av de ypperste undervisningskreftene innen feltet. Det myldrer av tilreisende søkere fra hele landet som spent leter frem sitt navn på listene som er hengt opp i foajeen; når er tiden for de forskjellige prøvene de skal gjennomføre?

En gruppe av nåværende studenter ønsker søkerne velkommen med litt frukt og forfriskninger. De har selv vært gjennom opptaksprøvene, og vet hva som står på spill. Professorer og lærere gjør seg klare for lange dager og kvelder med lytting og vurderinger i kommisjoner, klaver-akkompagantørene og kompeband har forberedt seg grundig for å gi søkerne de beste forutsetningene for sine fremføringer. Administrasjonen sørger for at alt ligger godt til rette for den enkelte søker og alle involverte i alle ledd. Så er opptaksuken i gang. Konkurransen om hver studieplass er stor, og nivået er høyt.

Terpet og perfeksjonisert

Søkerne har forberedt seg og øvd på sitt hovedinstrument i mange år før de kommer hit, terpet og perfeksjonert sine musikalske og tekniske ferdigheter. Første del av opptaksprøveuken var forbeholdt søkere til grunnutdanninger innen klassisk musikk, eller jazz/improvisasjon og korpsdireksjon. For å få opptak til utøvende musikkstudier på høyeste nivå, er det ikke karakternivå fra videregående skole som gjelder, men ferdighetsprøvene som ligger til grunn.

Etter søknad med påkrevd dokumentasjon blir de aktuelle søkerne invitert til å avlegge ferdighetsprøver på hovedinstrumentet, biinstrument, og teori- og gehørprøver. Og det er resultatene som avgjør hvorvidt de blir godkjent. Alle kandidatene som godkjennes på hovedinstrumentet gjennomfører også et eget intervju, hvor de spørres om blant annet bakgrunn, målsettinger og motivasjon for studiet.

– Vi forsøker å danne oss et bilde av søkeren og motivasjon for studiet, vi informerer om lærekrefter, om IMD og Stavanger som studentby. Til sist er det en sammensatt opptakskommisjon ledet av instituttleder som avgjør om de blir tilbudt studieplass hos oss. Det baseres på en helhetsvurdering av alle prøveresultatene, antall studieplasser, besetningsbehov til ensembler og orkester, samt enkelte andre forhold, sier instituttleder Dag Jostein Nordaker.


Vil vise instrumentet

Jolanda kom første gang til Bjergsted gjennom utveksling. Hun forelsket seg både i det kunstneriske miljøet i Bjergsted og i byen. Nå vil hun gjerne få muligheten til å bli i Stavanger, utvikle seg som musiker og gjøre det hun kan for å bedre mulighetene for å få drømmejobben.

Hun har gjennomført opptaksprøve tidligere, og vet hva det dreier seg om. Hun har en bachelor i utøvende musikk og går siste året på masterprogrammet ved Institutt for musikk og dans i Bjergsted. Nå søker hun å krone sitt utdanningsløp med det høyeste utøverstudiet, Postgraduate Diploma. Hun har også søkt om videreutdanning og PPU i musikk og dans ved UiS.

Opptaksprøven består av et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrumentet hennes.På forhånd har hun satt opp et repertoar på 45 minutter for prøvespillet, som er en liten del av hennes samlede musikalske CV. Kommisjonen kan be om Jolanda om å fremføre det de ønsker å høre fra prøvespillprogrammet hennes. Hun har også skrevet en prosjektskisse der hun presenterer et individuelt fordypningsprosjekt som hun ønsker å gjennomføre under studiet. 

Som et jobbintervju

Omtrent 20 minutter har gått siden Jolanda begynte på sitt prøvespillprogram. Nå er det opp til den faglige kommisjonen å gjøre sine vurderinger av Jolanda sitt spill. Denne kommisjonen har bestått av ulike instrumentalister i fagavdelingen for klassisk musikk ved Institutt for musikk og dans; fagseksjonsleder får blåsere, Per Kristian Svensen, professor Daniel Röhm (klaverfag), professor Elizabeth Norberg-Schulz (sangfag), professor Jan Bjøranger (strykere) samt Olaf Eggestad (fagavdelingsleder for klassisk musikk).

Selv om jeg har gjort det før, så det er like spennende og skummelt å stå foran juryen hver gang. Det kan i stor grad sammenlignes med å gå på et jobbintervju. Du skal overbevise personene foran deg om å velge akkurat deg framfor så mange andre, sier Jolanda.

Til slutt er det opptakskommisjonen ledet av instituttleder som avgjør et samlet opptak for kommende studieår. Nå gjenstår bare ventetiden for Jolanda og de andre studentene som har søkt seg til musikkstudiene ved Institutt for musikk og dans i Bjergsted. I slutten av neste uke vil de få svaret på det de alle venter på – blir de tilbudt en studieplass, eller blir de ikke?


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim