en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Storauditorienes tid er forbi!

Kan 200 studenter ha gruppearbeid i samme rom? Jada, hvis rommet heter Tjodhallen.

Studenter har gruppearbeid i Tjodhallen ved Universitetet i Stavanger (UiS) Professor Terje Våland (stående t.v.) merker at studentene har lavere terskel for å spørre studentassistentene, som her Iara Balo (stående t.h.)

– Ren enveis-masseundervisning i store auditorier er kanskje kostnadseffektivt, med gir svært begrenset læringseffekt for studentene.

Det sier professor Terje Våland ved Handelshøgskolen UiS, som har dratt i gang massegruppe-undervisningen.

230 studenter er oppmeldt i fagene Strategi og Innføring i strategi på bachelornivå ved Handelshøgskolen ved UiS. Om lag 200 av dem hadde møtt opp på mandagens samling. Opplegget kjøres for første gang dette vårsemesteret, og gjennomføres i det eneste lokalet som kan takle så mange gruppebord: Tjodhallen.

Professoren har leid inn seks masterstudenter som assistenter til gruppeundervisningen. Studentassistentene har selv gjennomført strategi-faget på siviløkonomstudiet sist høst, med karakteren A som resultat. Nå kommer deres kunnskap de mindre erfarne studentene til gode.

Hver samling starter med én times forelesning, i stedet for tre timer over samme lest. Deretter venter to timers gruppearbeid hvor studentene løser oppgaver laget av studentassistentene. Under gruppearbeidet blir studentene veiledet av både professoren og studentassistentene. Til slutt blir løsningsforslagene som studentassistentene har laget gjennomgått i plenum.

– Dette er forebyggende for at studentene ikke sitter på eksamen og gjenforteller noe fra boka som de ikke har skjønt, sier Våland.

Strategi er et abstrakt fag som de fleste studentene mangler erfaring fra i arbeidslivet. Gruppearbeid gir dem muntlig trening som kommer godt med både for forståelsen av faget og for forberedelse til eksamen.

Våland merker at studentene har lavere terskel for å spørre studentassistentene. De er mer engasjert når enveis-undervisning blir erstattet av gruppearbeid og veiledning.

Professoren går så langt at han sier: – Storauditorienes tid er forbi!

Tekst: Benedicte Pentz