en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spørsmål og svar om koronaviruset for studenter

Hvordan påvirker koronaviruset universitetet og deg som student, og hva skjer til høsten? Her finner du spørsmål og svar.

Illustrasjon korona-virus

Oppdatert 24. juni 2020 klokken 14:50
Information in English is available here.

Hvordan skal undervisning foregå?

Undervisningen vil fortsatt foregå digitalt ut semesteret, og eksamen skal gjennomføres som hjemmeeksamen. Hold deg oppdatert i Canvas om oppdateringer i undervisningsopplegget.

Høstsemesteret skal planlegges ut fra et hovedscenario om at høsten er et såkalt «hybridsemester», som er en blanding av digital og fysisk undervisning. Førsteårsstudenter skal prioriteres for bruk av fysisk undervisning. 

Lesesaler er åpne med begrenset tilgang og kapasitet. 

Trenger du hjelp med fjernundervisning, samhandling eller hjemmekontor?

Studenter vil bruke egne PC-er og kople seg til nettet hjemmefra, som vanlig. Undervisning vil foregå digitalt, slik anvist av emneansvarlig, normalt via Canvas.

Ved problemer eller utfordringer, ta kontakt med IT-hjelp@uis.no eller IT-servicedesk-telefon: 51 83 30 00.

Jeg har spørsmål om: 

Kan jeg søke om å utsette innlevering av min bachelor-/masteroppgave?

Vi ber om at studenter som kan levere bachelor- og masteroppgave til ordinær frist gjør det. Har du behov for å utsette innleveringen, kan du søke om dette via digital studentekspedisjon. Der bruker du skjemaet «Søknad om utsatt innlevering…». Du må legge ved et Word dokument der du begrunner søknaden. Fakultetene vil være romslige i sin behandling av søknadene. Vi gjør oppmerksom på at noen fakulteter vil gå ut med en ny felles utsatt frist for innlevering til bachelor- og masteroppgaver til sine studenter. Dersom du ønsker å benytte deg av denne utsatte fristen, må du likevel sende inn søknad om utsatt innlevering via digital studentekspedisjon.
 

Hvordan kan jeg nå bruke biblioteket?

Biblioteket på Ullandhaug er åpent for studenter og ansatte ved UiS fra kl 10-15. Veiledning foregår digitalt. Det er mulig å bestille bøker og artikler via deres Take Away bibliotek. Biblioteket er tilgjengelig i digital skranke på Zoom mandag til fredag fra klokken 12-14. Siste digital skranke er fredag 19. juni. 

Les mer om hvordan du bruker biblioteket.

Hvordan skal eksamen gjennomføres?

UiS-styret har endret forskrift om studier og eksamen, slik at rektor nå kan foreta endringer i prøvingsformer «dersom dette er tvingende nødvendig». Vi er nå i en situasjon som gjør det tvingende nødvendig å endre en rekke prøvingsformer, både når det gjelder obligatoriske arbeidskrav og eksamener.

Det vil si at for en rekke av vårens emner som etter planen skulle hatt skoleeksamen, vil få endret prøvingsform til for eksempel hjemmeeksamen. Dermed vil vurderingsformen i mange tilfeller bli annerledes enn det som står i emnebeskrivelsene. Studentene vil få informasjon om disse endringene både i Canvas og StudentWeb, det er derfor viktig at alle studenter følger med på disse kanalene.

Les mer: Spørsmål og svar om hjemmeeksamen.

Trenger du tilrettelegging under eksamen?

Da må du søke om det så fort som mulig! Dersom du skulle hatt skoleeksamen og har fått innvilget ekstra tid, må du søke på ny for å få ekstra tid på hjemmeeksamen hvis eksamenstiden er utvidet til f.eks. 24 eller 48 timer. Det er ikke nødvendig å søke dersom hjemmeeksamen har samme varighet som skoleeksamen.

Søknadsskjemaet heter «Søknad om utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen, bachelor- eller masteroppgave», og er tilgjengelig i Digital studentekspedisjon.

Søknadene behandles fortløpende.

Informasjon om tilrettelegging på hjemmeeksamen.

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

Hvordan skal disputaser gjennomføres?

Fra 10. august  er det utarbeidet retningslinjer for delvis digital gjennomføring av disputas ved UiS.  Retningslinjene blir vurdert fortløpende i lys av nasjonale føringer.

Bestemmelsene som gis i retningslinjene skal sikre at disputasen fortsatt kan regnes som offentlig også i de tilfellene der fysisk tilstedeværelse av enkelte parter ikke er mulig.

Fakultetet ved dekan avgjør etter en samlet vurdering om prøveforelesning og disputas skal gjennomføres eller utsettes.

Hva skjer med praksisperioden min?

Informasjon til studenter i praksis i helseutdanninger.

Alle studenter med praksis får nærmere informasjon i emnet i Canvas  

Hva skjer med utveksling?

All ordinær studentutveksling høsten 2020 er avlyst. UiS kontakter de berørte studentene og partnerinstitusjonene for å informere om beslutningen.

Hva gjør jeg som internasjonal student? 

Internasjonale studenter som er ved UiS må forholde seg til samme informasjon som blir gitt til alle studenter på våre campuser. Eventuelt må du følge råd fra din hjemmeinstitusjon (dersom du er utvekslingsstudent) eller hjemlandet ditt.  

UiS tar i all hovedsak opp internasjonale gradsstudenter høsten 2020. Studentene får et digitalt undervisningstilbud fram til de har mulighet til å komme til Norge. Utveksling (semesteropphold) er kansellert. 

Hvordan påvirkes lån- og stipendutbetalinger fra Lånekassen?

Lånekassens nettsider finner du oppdatert informasjon om utbetaling av lån og stipend, samt relevante kontaktpunkter.

Hvilken økonomisk støtte får jeg som student?

Følgende økonomisk tiltakspakke til studenter er vedtatt av Lånekassen:

15. april vil alle studenter få utbetalt lån og stipend for resten av vårsemesteret. For mai, april og juni utgjør dette 27.550 kroner.

For studenter som har blitt permittert fra eller som har mistet deltidsjobben på grunn av koronautbruddet, har regjeringen bestemt at det som del av en økonomisk krisepakke skal tilbys et ekstra lån. I tillegg har Stortinget blitt enig om å legge én milliard ekstra i potten for å gjøre deler av tilleggslånet om til stipend. Les mer på regjeringen.no.

Hva skjer med fravær grunnet koronasmitte?

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning skal dokumenteres på samme måte som ved sykdom på eksamen. 

UiS vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus. Vi jobber å finne ordninger som sikrer at studenter som ikke kan gjennomføre praksis eller obligatorisk undervisning likevel får fullført sin praksis og undervisning. 

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet grunnet karantene/sykdom, vil fagmiljøet vurdere muligheter for alternative undervisningsformer eller obligatorisk aktivitet som i mindre grad krever fysisk frammøte. 

Hvilke regler gjelder for meg som må være hjemme med barn?

Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging.

Kan jeg søke opptak til UiS nå?

Flere læresteder legger til rette for senere innlevering av bachelor- og masteroppgaver grunnet koronaviruset. UiS setter derfor ny ettersendingsfrist for søkere som påvirkes av dette og tilbyr betinget opptak til toårige masterstudier og videreutdanninger.

Privatister som får eksamensresultatene sine senere enn normalt, får forlenget frist til 10. juli med å laste opp dokumentasjon.

Samordna opptak jobber med å vurdere eventuelle konsekvenser av Koronaviruset for søking og opptak, og forholder seg til informasjon fra myndighetene om Koronaviruset.

Les mer om Ledige studieplasser ved UiS.

Hva skal jeg gjøre for å forebygge smitte?

Vi henstiller alle til å følge folkehelseinstituttets råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte. 

Det fins også egne smittevernregler for opphold på UiS som du må rette deg etter. 

Les mer om avstand, karantene og isolering på Folkehelseinstituttets nettside.

Kan jeg være smittet med koronavirus?

Kontakt din fastlege hvis du mistenker at du er smittet. 

Kontakt Stavanger legevakt om akutt nyoppstått eller forverret sykdom på tlf. 116 117. 

Hvordan får jeg tak i bøker fra bokhandelen?

Bokhandelen er åpen hver ukedag mellom 9 og 15. I fellesområder som ved printere, kopimaskiner og toaletter er det viktig å overholde avstandskravet om minimum én meter mellom hver person.

Hvordan får jeg ordnet det praktiske med studentbolig? 

Studentsamskipnadens (SIS) boligresepsjon er fra 7. mai åpen fra 0900 til 1500 mandag til fredag for inn- og utlevering av nøkler og henvendelser om kontrakter.

Nøkler og konvolutter legges i en kurv slik at det ikke blir noen direkte kontakt mellom den som leverer nøkkelen og mottakeren. Det er plassert ut håndsprit og kundene bes om å sprite hendene når de kommer og når de går ut igjen.Bankterminalen blir rengjort før og etter bruk. Regelen om en meters avstand gjelder, og plakater informerer om avstandsregelen og håndhygiene.Alle berøringsflater i boligresepsjonen vil bli jevnlig rengjort.

Har du spørsmål som ikke er besvart i denne artikkelen, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Samleside med korona-informasjon