en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spørsmål og svar om koronaviruset for studenter

Hvordan påvirker koronaviruset universitetet og deg som student? Her finner du spørsmål og svar.

Illustrasjon korona-virus

Oppdatert  9. september 2020 klokken 9:40

Information in English is available here.

Kan jeg være smittet med koronavirus?

Kontakt din fastlege hvis du mistenker at du er smittet. 

Kontakt Stavanger legevakt om akutt nyoppstått eller forverret sykdom på tlf. 116 117. 

Meld fra dersom du er smittet

Hvis du er bekreftet smittet og har oppholdt deg på campus skal du melde fra til faglærer (for aktuell fysisk undervisning hvor du eventuelt har møtt opp) eller til ditt institutt. Faglærer/instituttleder skal melde dette oppover i linjen til dekan/fakultetsdirektør.

Hvordan kan jeg som student bidra til smittefri campus?

 • Sett deg inn i vår smittevernsinstruks for undervisningsrom og auditorier før du ankommer UiS.
 • Hold avstand og unngå kø: Alle som kommer til UiS sine campuser må vise hensyn og holde avstand til andre, og ellers følge våre smittevernregler.
 • Digital studentekspedisjon: Du kan også benytte deg av digital studentekspedisjon dersom du skal søke om tilrettelegging ved eksamen, endring av utdanningsplan m.m. 
 • Send oss en e-post. Du kan bruke følgende e-postadresser:
  *Studentekspedisjon (for spørsmål om studentbetaling/studentkort/generelle spørsmål): studeksp@uis.no
  *Studieveiledning (for spørsmål om studievalg/reglementer og grader/tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne): studieveiledning@uis.no
  *Studentweb (for spørsmål om utdanningsplaner/semesterregistrering): studentweb-hjelp@uis.no
 • *IT-hjelp (hvis problemer med å aktivere IT-bruker): it-hjelp@uis.no

Vi henstiller alle til å følge folkehelseinstituttets råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte. 

Les mer om avstand, karantene og isolering på Folkehelseinstituttets nettside.

Jeg skal ha eksamen på campus i høst, hva er smitteverntiltakene i eksamenslokalet? 

Vi har gjort nødvendige tiltak for at det skal være trygt for deg å ta eksamen. Les mer om smitteverntiltak på eksamen ved UiS.

Hvordan foregår undervisning denne høsten?

Høstsemesteret blir et såkalt «hybridsemester», som er en blanding av digital og fysisk undervisning. Førsteårsstudenter vil bli tatt imot på campus og skal prioriteres for bruk av fysisk undervisning. De som kommer til UiS for første gang, får altså mer av undervisningen på campus enn de som er rutinerte studenter.

Lesesaler er åpne med begrenset tilgang og kapasitet. 

Det er laget nye smittevernstandarder for undervisning og møtevirksomhet ved universitetet.

UiS har avlyst studentutveksling for dette semesteret.

Hold deg oppdatert i Canvas om oppdateringer i undervisningsopplegget.

Trenger du hjelp med digital undervisning?

Ved digital undervisning bruker du egen pc og kobler deg til nettet hjemmefra. Digital undervisning blir anvist av emneansvarlig, normalt via Canvas.

Ved problemer eller utfordringer, ta kontakt med IT-hjelp@uis.no eller IT-servicedesk-telefon: 51 83 30 00.

Jeg har spørsmål om: 

Hvordan kan jeg bruke biblioteket?

Biblioteket på Ullandhaug er åpent 8 - 18 på hverdager og 9 - 15 på lørdager. Se åpningstider for alle bibliotekene herLeseplass på biblioteket må bestilles på forhånd, opptil en uke fram i tid. Kurs og veiledning foregår hovedsakelig digitalt.  

Les mer om hvordan du bruker biblioteket.

Hvordan får jeg ordnet det praktiske med studentbolig? 

Studentsamskipnadens (SIS) boligresepsjon er fra 7. mai åpen fra 0900 til 1500 mandag til fredag for inn- og utlevering av nøkler og henvendelser om kontrakter.

Nøkler og konvolutter legges i en kurv slik at det ikke blir noen direkte kontakt mellom den som leverer nøkkelen og mottakeren. Det er plassert ut håndsprit og kundene bes om å sprite hendene når de kommer og når de går ut igjen.Bankterminalen blir rengjort før og etter bruk. Regelen om en meters avstand gjelder, og plakater informerer om avstandsregelen og håndhygiene.Alle berøringsflater i boligresepsjonen vil bli jevnlig rengjort.

Hva skjer med praksisperioden min?

Informasjon til studenter i praksis i helseutdanninger.

Alle studenter med praksis får nærmere informasjon i emnet i Canvas  

Hva skjer med utveksling?

All ordinær studentutveksling høsten 2020 er avlyst. UiS kontakter de berørte studentene og partnerinstitusjonene for å informere om beslutningen.

Hva gjør jeg som internasjonal student? 

Internasjonale studenter som er ved UiS må forholde seg til samme informasjon som blir gitt til alle studenter på våre campuser. Eventuelt må du følge råd fra din hjemmeinstitusjon (dersom du er utvekslingsstudent) eller hjemlandet ditt.  

UiS tar i all hovedsak opp internasjonale gradsstudenter høsten 2020. Studentene får et digitalt undervisningstilbud fram til de har mulighet til å komme til Norge. Utveksling (semesteropphold) er kansellert.

Hvordan skal eksamen gjennomføres?

UiS-styret har endret forskrift om studier og eksamen, slik at rektor nå kan foreta endringer i prøvingsformer «dersom dette er tvingende nødvendig». Vi er nå i en situasjon som gjør det tvingende nødvendig å endre en rekke prøvingsformer, både når det gjelder obligatoriske arbeidskrav og eksamener.

Vurderingsformen vil derfor i en del tilfeller bli annerledes enn det som står i emnebeskrivelsene. Studentene vil få informasjon om disse endringene både i Canvas og StudentWeb, det er derfor viktig at alle studenter følger med på disse kanalene.

Les mer: Spørsmål og svar om hjemmeeksamen.

Trenger du tilrettelegging under eksamen?

Informasjon om tilrettelegging på hjemmeeksamen.

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

Kan jeg søke opptak til UiS nå?

Du kan søke studieplass som normalt gjennom Samordna opptak. Se oversikt over ledige studieplasser ved UiS.

Hva skjer med fravær grunnet koronasmitte?

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær ved obligatorisk undervisning/aktivitet og eksamen. Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning skal dokumenteres på samme måte som ved sykdom på eksamen. Dersom du ikke klarer å skaffe en legeerklæring på forhold knyttet til koronaviruset, må du legge ved en egenmelding/ forklaring.

UiS vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus.

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet eller eksamen grunnet karantene/sykdom skal du søke om gyldig fravær ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen.

Hvilke regler gjelder for meg som må være hjemme med barn?

Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging.

Hvordan påvirkes lån- og stipendutbetalinger fra Lånekassen?

Lånekassens nettsider finner du oppdatert informasjon om utbetaling av lån og stipend, samt relevante kontaktpunkter.

Hvilken økonomisk støtte får jeg som student?

Følg med på hvilke ordninger som gjelder på Lånekassens nettsider.

Har du spørsmål som ikke er besvart i denne artikkelen, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Hva er åpningstidene på campus Ullandhaug? 

UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester. Åpningstider i alle bygg er kl. 07.45-20.00. Etter stengetid trenger du adgangskort for å komme inn i bygningene.

Samleside med korona-informasjon

Har du spørsmål du ikke finner svar på her? 

Benytt dette skjemaet for å ta kontakt med oss.