en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Slik gjør studiebarometeret UiS bedre

I fjorårets studiebarometerundersøkelse hadde UiS rekordstor deltagelse. Dette har gjort det mulig å sette i gang en rekke tiltak for å bedre studiekvalitet og læringsmiljø.

Kake med flytende nitrogen. Sist uke feiret vi det første studieprogrammet som oppnådde 100% deltagelse i Studiebarometeret.

– Det jobbes aktivt med oppfølging av undersøkelsen. Eksempel på tiltak som er satt i gang er utviklingsprosjekter for å bedre oppfølgning og delaktighet. I enkelte studier har det blitt startet evauleringssamtaler med studenter, mens andre studier har innført sofatime og allmøte, sier utdanningsdirektør Veslemøy Hagen. 

– Alle fakultetene er i gang med å følge opp kravene i kvalitetsmeldingen, og mye av dette går på å bedre resultatene fra Studiebarometeret. Vi har hatt dette oppe i både læringsmiljøutvalget og i utdanningsutvalget. Sakene viser at det er satt i gang et godt arbeid knyttet til å bedre resultatene på undersøkelsen, og dette er noe studentene vil merke.  Summa summarum så gjøres det en flott jobb, og jeg håper at årets resultater viser at tiltakene som er satt i verk allerede har hatt effekt. 

Ønsker høy svarprosent

Studiebarometeret er inne i sine siste dager for i år. Undersøkelsen avsluttes torsdag 16. november kl 23:59. UiS har engasjerte studenter og tok raskt ledelsen i studentdeltakelse blant universitetene i landet, men nå har UiA tatt oss igjen og vi ligger likt. Hagen har en oppfordring til 2. og 5. årsstudentene som ikke har svart ennå. 

– Dere må svare! Studiebarometeret blir en viktigere og viktigere kanal for medvirkning og forslag til forbedring, og vi trenger deres svar for å påvirke UiS til å bli et enda bedre universitet. 

Har du ennå ikke svart på Studiebarometeret, benytt anledningen NÅ!

Studiebarometeret skal besvares elektronisk og alle studentene får tilsendt en unik lenke på e-post 24. oktober. Du kan også logge deg på spørreskjemaet via:

http://www.nokut.no/studiebarometeret/login eller http://www.nokut.no/studiebarometeret/login/en

Premie

Studentene ved det studieprogrammet med høyest antall svar og det studieprogrammet med høyest svarprosent inviteres til FEST på Tappetårnet.