en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rett på sak

Magne Bartlett (25) er allerede varm i trøya som ny leder av studentorganisasjonen StOr, selv om den formelle oppstarten først er 1. juli. Han har trådt i gangene i Studentenes hus i ett år som nestleder, og finner overgangen til leder mer spennende enn skremmende.

– Det er spennende å overta som StOr-leder etter Anine Klepp. Vi har jobbet tett sammen og jeg vil fortsette å jobbe med prosjekter vi har igangsatt. Men vi vil også til å starte mye nytt, lover Magne Bartlett.

Stille før stormen

Det er roligere enn vanlig i Studentenes hus. De fleste studentene har flydd campus – til sommerjobb eller sommerferie. Tappetårnet er mørklagt og i kontorlandskapet hvor linjeforeninger vanligvis holder til er det bare organisert rot igjen. Men det er heldigvis liv i sofaen på kjøkkenet i andre etasje. Det nye arbeidsutvalget til StOr er ikke særlig stille.

– Vi har så mye å planlegge og organisere til høsten at det er helt på sin plass å starte i jobben tidlig på sommeren, sier Victoria Walberg (25). Hun er ny nestleder for læringsmiljø og har en fersk bachelorgrad i petroleumsteknologi i lomma.

– Fra semesteråpningen i Tjodhallen 15. august går det slag i slag fram til oktober. Det blir tidenes Fadderfestival med fantastisk mange kjekke arrangementer. I september går Engasjertuka av stabelen med et storstilt Engasjert kick off. Så er det studentvalg i oktober og deretter TV-aksjon. Fra august til oktober er det med andre ord bånn gass, forteller Victoria fornøyd.

– På samme tid skal vi selvfølgelig jobbe med studentsaker, sier Jørgen Sjøberg (24), ny nestleder for utdanning i StOr. Ved siden av å være representant i utdanningsutvalget og fakultetsstyret, har han denne våren levert bacheloroppgave i statsvitenskap.

– …. Blant annet innen internasjonalisering. Vi ønsker flere studieprogram på engelsk, også på bachelornivå, supplerer Magne. Der var de i gang – det nye arbeidsutvalget til StOr: Rett på sak. Men den nye StOr-lederen bør få en ordentlig presentasjon før neste sak på studentpolitikk-listen presenteres:

Magne er fra Våland i Stavanger, og studerte sist engelsk ved UiS. Før det tok han en bachelor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder, hvorav det siste året ble tatt på Hawaii. Han har blant annet styreverv i Stavanger Venstre, Rogaland Idrettskrets og Folken.

Oui til OU

– Jeg ser fram til å fortsettelsen av OU-prosessen, sier Magne, der var han videre på neste tema: UiS har det siste året arbeidet med et større organisasjonsutviklingsprosjekt (OU) for å forbedre resultater og for å få en mer effektiv organisering.

– Det er en sak jeg har jobbet mye med. Det blåste godt i forkant av det siste UiS-styremøte før sommeren, da det skulle bli avgjort ansettelsesordning for rektor. Jeg regner med at det blir minst like mye diskusjon når det skal avgjøres hvilken type organisasjonsmodell UiS skal ha, fortsetter Magne.

– StOrs rolle er å være vaktbikkjer. Med 11 000 studenter er vi den største brukergruppa på UiS og vi må jobbe for at studentenes innflytelse ivaretas også etter OU, supplerer Jørgen. – Grunnen til at vi er for ansatt rektor er at vi ønsker profesjonelle ledere. Da må rekrutteringsutvalget bli bredere, sier Magne.

2 siddiser og 1 særping

– Jeg ønsker videre å profesjonalisere StOr. Få større oppslutning på studentvalget. Bli bedre på ekstern kommunikasjon. Videreutvikle engasjertmiljøet og få flere studenter til å engasjere seg, fortsetter Magne.

La oss ta studentvalget først. Oppslutning i fjor var på 13,2 prosent. – Målet på 20 prosent valgoppslutning står også i år. Det kan vi klare gjennom god planlegging og organisering. Får vi flere lister til å stille, vil oppslutningen øke, sier Magne.

Utspringet til årets arbeidsutvalg taler imot påstandene om at det kun er studenter utenbys fra som engasjerer seg ved UiS: Victoria og Magne er fra Stavanger, Jørgen er fra Sarpsborg.

– Stavangerstudenter har kanskje endelig innsett at engasjertmiljøet er en gullgruve. Du får mange nye venner og blir en del av et fantastisk kjekt miljø. Du får dessuten erfaring og kontakter som kan bli nyttige i framtidige jobbplaner, sier Victoria, som tidligere har arbeidet både i Fadderstyret og Ugå.

På spørsmål om det er en spesiell type studenter som blir engasjerte, så er svarene langt fra unisone: Magne ble ikke engasjert i ungdomspolitikken før han var 18 år, 22 år gammel arbeidet han som valgkampsekretær for Venstre. Jørgen er kanskje mer prototypen på den engasjerte student med jevne bidrag som elevrådsrepresentant i grunnskolen og medlem i Ungdommens bystyre. Victoria har alltid vært engasjert i det meste, men det er først som student at engasjementet har blomstret for fullt.

Snakkisen StOr

– Det er vanskelig å nå ut til studenter som kun fokuserer på det faglige når de er på campus. Vi må sørge for at StOr blir en snakkis, sier Victoria. StOr gir derfor ut en solid folder som samler og presenterer alle de 70 linjeforeninger og studentforeninger ved UiS. De to siste tilskuddene er Lektorlaget og studentforeningen Kinesisk studentforening.

– Vi ønsker også å få på plass en fagansvarlig for hver linjeforening. Da blir det rettere linjer for arbeidsutvalget å arbeide etter. Organisert kontakt vil gi oss bedre kommunikasjon med studenter på alle studieprogram, sier Jørgen.

Magne planlegger også å ha utekontor minst gang i måneden – bokstavelig talt. – Jeg skal rigge meg opp med pult og stol der det vrimler folk. Gjerne med kaffe og noen vafler på lur. Målet er å komme i snakk med studenter der de ferdes, sier Magne.

Merittering av undervisning og mer praksis

StOr ønsker videre mer varierte undervisnings- og vurderingsformer, i tråd med NSOs studentmelding for 2016. Kunnskapsdepartementet arbeider med en kvalitetsmelding på undervisning, hvor både UiT og NTNU er med i et fem års prøveprosjekt for merittert undervisning.

– Vi vil ha en krediteringsordning for undervisere, i dag er det bare forskning som krediteres.  Det å være en god underviser bør vise igjen, og da gjerne med krediteringspoeng, sier Jørgen. Undervisning bør også streames i større grad.

– I dag er forelesning lagt opp til at en person skal snakke med veldig mange og det blir liten tid til diskusjoner og spørsmål.  Vi vil ha mer problembasert undervisning. Streaming og video av forelesninger vil frigjøre tid for studenten.Videoen kan ses på forhånd før undervisning, da blir det tid til diskusjoner og problematisering av oppgaver og pensum i selve undervisningstimene, sier Jørgen.

– Det bør videre også være praksis i de fleste fag. Ta for eksempel statsvitenskap som er et bredt fag hvor det er vanskelig å konkretisere hvilken type jobb du kan få ved endt utdannelse. Med praksisplasser vil hverdagen i arbeidsyrket komme tydelig fram. Det tror jeg vil forhindre frafall – flere vil bli motiverte til å fullføre studiene og gjøre reflekterte valg, sier Magne.

 

Tekst: Siri.j.pedersen@uis.no

Det nye arbeidsutvalget til StOr: Nestleder utdanning Jørgen Sjørber, leder Magne Bartlett og nestleder læringsmiljø Victoria Sjøberg. Det nye arbeidsutvalget til StOr: Nestleder utdanning Jørgen Sjørber, leder Magne Bartlett og nestleder læringsmiljø Victoria Sjøberg.