en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rekordsøkning til Universitetet i Stavanger

14.736 studiesøkere har Universitetet i Stavanger (UiS) som førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak, det lokale opptaket og internasjonalt opptak ved UiS. Det er rekord.

Illustrasjon til søkertallene for UiS april 2018

I det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO), er det 6006 primærsøkere til UiS. Det er 257 flere enn i 2017, som tilsvarer en oppgang på 4,5 prosent. Det er det høyeste søkertallet i SO noen gang. Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.

I tillegg har det lokale opptaket ved UiS rekord med hele 5930 primærsøkere, til toårige masterutdanninger og videreutdanninger. Dette er 10,1 prosent økning fra i fjor.  

– Dette er gode tall, og det er gledelig at stadig flere søker seg til UiS. Det viser at UiS er et attraktivt sted å studere, og at Stavanger er en ettertraktet studentby, sier presseansvarlig Susanna King ved strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS.

Flere vil bli sykepleier

Sykepleierutdanningen ved UiS har 1027 primærsøkere til 275 studieplasser. Det gjør studiet til det åttende mest søkte studiet i landet, uansett studieretning. Økningen i antall søkere til sykepleieutdanningen ved UiS er 9,1 prosent sammenlignet med i fjor. På landsbasis har sykepleie en økning på 0,3 prosent.

– Samfunnet har stort behov for sykepleiere i framtiden. Det er kjekt å se at så mange ønsker å studere dette hos oss, sier King.

De mest søkte studiene etter sykepleie er bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern.

– Tre av de fire mest søkte studiene er innenfor helse og omsorg. Det er tydelig at søkerne ser på utviklingen i arbeidsmarkedet og søker seg til trygge yrker, sier King.

UiS følger i stort grad de nasjonale trendene her, men har en større økning enn landsgjennomsnittet på mange av de mest populære studieretningene for eksempel innenfor helse, læreryrker og samfunnsvitenskapelige utdanninger.

Populære lærerutdanninger

Også søkningen til lærerutdanningene har en positiv utvikling fra 2017 til 2018, både for UiS og på landsbasis. Ved UiS har for eksempel har barnehagelærerutdanningen og lektorutdanningen 8-13 gått fram henholdsvis 28,5 og 21,9 prosent.

Samlet er det en oppgang på 14,3 prosent for lærerutdanningene ved UiS. Også blant de som allerede har høyere utdanning er læreryrket populært. Praktisk pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse, er de desidert mest søkte utdanningene i lokalt opptak ved UiS. Det er hele 1127 primærsøkere til PPU allmennfaglig.

Data er big

Data er i vinden og det merkes på søkertallene. Både i Samordna opptak, lokalt opptak og internasjonalt er det flere søkere i år enn i fjor. Størst er økningen i Samordna opptak, med en økning på 71,9 prosent ved UiS. Det beror i stor grad på tre nye femårige masterutdanninger ved UiS og den mest populære: Kybernetikk og robotteknologi seilte rett inn på fjerdeplass for utdanninger med flest søkere per studieplass.

– De nye masterne innen data er jevnt over godt søkt. Kompetanse innen data trengs på stadig flere områder i samfunnet, og vi ser at de som studerer data nå er ettertraktet på arbeidsmarkedet, sier King.  

Fortsatt stor interesse for oljefag internasjonalt

Oljenedturen de siste årene har påvirket søkningen til oljerelaterte fag, men internasjonale studenter vil fortsatt til Stavanger og UiS for å studere petroleum. Til de toårige masterne innen petroleum er det 928 internasjonale søkere til 75 studieplasser. Det betyr et snitt på over 12 primærsøkere per plass.
 
–  Det viser at oljevirksomheten er en internasjonal næring. Både i Norge og i resten av verden vil det fortsatt være behov for oljeutdannede, sier King.

Selv om det er en nedgang i Samordna og lokalt opptakt på petroleumsutdanninger fra i fjor, fyller de fortsatt opp studieplassene.
 

Strengere internasjonalt opptak

Det er fortsatt gode søkertall i det internasjonale opptaket, men en nedgangen på 6,6 prosent. 2800 studenter kniver om 330 studieplasser. Den nye utdanningen gikk rett inn på topplisten og er den mest søkte toårige masteren i internasjonalt opptak.

Nedgangen skyldes i hovedsak mer omfattende opptaksregler, hvor noen søkere til økonomiutdanningene blant annet må legge ved resultatene fra en akademisk prøve.

De mest populære studiene

Nedenfor følger oversikter over de mest populære studiene ved UiS fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS:

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket:
Utdanning Primærsøkere per studieplass (antall primærsøkere i parentes)
Økonomi og administrasjon, femårig master 6,7 (133)
Sosialt arbeid, bachelor

5,6 (455)

Kunst og håndverk, årsstudium 5,2 (52)

Kybernetikk og robotteknologi, femårig master (nytt 2018)

4,6 (69)

Fjernsyns- og multimediproduksjon, bachelor

4,5 (90)

Rettsvitenskap, bachelor

3,8 (218)

Sykepleie, bachelor

3,7 (1026)

Hotelledelse, bachelor

3,6 (180)

Kroppsøving/idrett årsstudium

3,5 (106)

Lektorutdanning 8.-13. trinn master i realfag

3,5 (35)

 

UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket:

Utdanning Antall primærsøkere (studieplasser i parentes)

Sykepleierutdanning, bachelor

1026 (275)
Økonomi og administrasjon, bachelor 482 (175)

Sosialt arbeid. bachelor

445 (80)

Barnevern, bachelor

344 (105)

Rettsvitenskap, bachelor

218 (58)

Barnehagelærer, bachelor heltid

191 (110)

Hotelledelse, bachelor

180 (50)

Barnehagelærer, bachelor deltid

170 (50)

Datateknologi, bachelor (tidligere data)

158 (50)

Industriell økonomi, femårig master, alle linjer (tidl. delt i andre linjer og petroleumstekn.)

151 (49)

 

Studier med flest primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS:

Studium Antall primærsøkere (studieplasser i parentes)
Praktisk pedagogisk utdanning almennfag (PPU), hel- og deltid 1127 (180)
Endringsledelse, toårig master 318 (40)
Praktisk pedagogisk utdanning yrkesfag (PPU), hel- og deltid 295 (40)
Industriell økonomi, toårig master 270 (45)
Samfunnssikkerhet, toårig master 214 (48)
Rus og psykisk helsearbeid, toårig master 197 (35)
Utøvende musikk, bachelor 4 år 178 (22)
Business Administration, Strategy and Management, master 173 (15)
Regnskap og revisjon, master 166 (25)
Energy, Enviroment and Society, master 148 (30)

 

Studier med flest primærsøkere i det internasjonale opptaket ved UiS:

Studium Antall primærsøkere (studieplasser i parentes)
NORINT (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige) 255* (75)
Data Science, master (ny utdanning i 2018) 205 (10)
Engineering Structures and Materials (ny utdanning i 2018)  194 (20)
Business Administration, master (Strategy and management, business innovation) ** 194 (30)
Nordic Master in Social Work and Welfare, master 172* (40)
International Hospitality Management, master 168 (15)
Risk Management, master  166 (10)
Energy, Environment and Society, master 151 (10)
Petroleum Engineering, Reservoir Engineering, master 147 (10)

Biological Chemestry, master

133 (5)

* Er ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.
** Strengere opptaksregler er hovedgrunn til færre søkere her.

Susanna King, presseansvarlig ved Universitetet i Stavanger

– Dette er gode tall for UiS, sier presseansvarlig Susanna King.