en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Paradigmeskifte i profesjonsutdanningene

Tenker stort: Ambisjonen er å gjøre SimLearn til en driver og et knutepunkt for et paradigmeskifte i profesjonsutdanningene.

Sim Learns skrivegruppe. SimLearns skrivegruppe (fra venstre): Sissel Husebø, Rune Giske, Dag Husebø, Elsa Søyland, Magne Bartlett, Thomas Lindner, Ketil Knutsen, Alte Løkken, Arne Rettedal, Anine Klepp. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Hege Ersdal, Anne Ree Jensen og Maren Anne Kvaløy.

I dag leverte Universitetet i Stavanger inn søknad til NOKUT om å etablere et Senter for fremragende utdanning (SFU). Navnet er SimLearn, en forkortelse for «Centre for Simulation-based Learning for the Professions»

– Hensikten med etableringen av SiMLearn er å sette studentenes læring i front og bidra til å utvikle kvaliteten ved våre profesjonsutdanninger, sier Dag Husebø, prorektor ved UiS.

– SimLearn vil være et senter for fremragende performativ simuleringsbasert læring. Det vil samle fremragende utdannere og forskere fra helsevitenskap, lærerutdanninger og ingeniørfag, med det til felles at de alle er eksperter på bruk av simulering innen sine profesjoner, forklarer prorektor.

Mange samarbeidspartnere

Senteret tenkes etablert i nært samarbeid med allerede etablerte nettverk som European Consortium for Innovative Universities (ECIU). Andre eksterne partnere som Lyse AS, National Oilwell Varco, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og SAFER vil inviteres med i samarbeidet.

– NOKUT har utfordret søkere til å tenke stort. I så måte må SimLearn ha relevans langt utover egne profesjonsutdanninger, institusjoner, regioner og landegrenser. Vi involverer lokale, nasjonale og internasjonale nettverk, sier Husebø.

Tverrfaglighet og fokus på det performative

– Ved å engasjere studenter på tvers av profesjons- og fagdisipliner vil senteret være en eksperimentell pedagogisk hub, eller kunnskapsnav, for å dele ideer og utvikle simuleringsbaserte metoder og verktøy for læring, sier Husebø.

Målet er å etablere et tverrfaglig senter med evne til å transformere profesjonsutdanningene sykepleier, lærer, ingeniør og andre utdanninger i retning av det performative.

– Med det performative tenker vi utøvelse, samhandling og praktisk klokskap, sier Husebø

Digitale verktøy

Med bruk av avanserte digitale verktøy i eksperimentelle pedagogiske laboratorier har SimLearn som mål om å ta nasjonal og internasjonal ledelse i bruk av simuleringsbasert læring. Senteret skal også fremme livslang læring og kontinuerlig praksisutvikling for alle involverte aktører i profesjonsutdanningene.

– Senteret skal utvikle og drive simuleringsbasert læring med bakgrunn i den virkeligheten studentene erfarer når de er i praksis. Praksiserfaringer studentene tar med seg tilbake til utdanningen blir grunnlaget for å utvikle scenarier som aktørene i utdanningene møtes om i simuleringssituasjonen. Med fokus på læring gjennom deltakelse og anvendelse av teoretiske perspektiver, skal studentene utvikle den sammensatte kompetansen de behøver i en framtidig yrkesutøvelse, forklarer Husebø.

Lang erfaring med simulering

Universitetet har allerede bred og lang erfaring med bruk av simuleringsbasert læring innenfor flere fagfelt.

– Vi synes det er flott om også fagfolk utenfor profesjonsutdanningene som finner SimLearn-planene interessante vil komme i kontakt med oss, sier Husebø.

Finner NOKUT ideen interessant og velger å se nærmere på UiS sine planer for SimLearn, vil de i neste fase besøke UiS.

– Kommer NOKUT på besøk er det viktig å vise at SFU-planene er forankret i institusjonen. Det er et krav fra NOKUT at det foreligger egen finansiering i bunn. Kampen om midlene er knallhard. Vi må være innovative og skape et bredt engasjement blant studenter og ansatte på UiS for å få dette til, sier Husebø.

Arbeidsgruppe på 10

Arbeidsgruppen har så langt bestått av 10 medlemmer på tvers av fakulteter og med sterk deltakelse fra studentene og eksterne aktører: 

 • Dag Husebø, prorektor
 • Sissel E. Husebø, Institutt for helsefag/SUS
 • Arne Rettedal, Institutt for data- og elektroteknikk
 • Atle Løkken, Nettop, 
 • Ketil Knutsen, Institutt for kultur- og språkvitenskap
 • Anine Klepp og Magne Bartlett, StOr, 
 • Anne Ree Jensen, SUS, 
 • Hege Ersdal, SAFER/SUS 
 • Maren Anne Kvaløy, Utdanningsavdelingen
   

Tekst: Siri J. Pedersen
Foto: Karen Anne Okstad