en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny master i religion, kultur og samfunn

Kunnskap om religion, livssyn og mangfold blir stadig mer etterspurt, både i Norge og i en stadig mer globalisert verden. En master i religion, kultur og samfunn gir derfor mange og varierte jobbmuligheter.

Mennesker som rekker opp hendene. Master i religion, kultur og samfunn vil gjøre deg i stand til å vurdere sammenhenger mellom religiøse grupper og konflikt og samarbeid i verden i dag. (Illustrasjonsfoto)

Som masterstudent i dette faget vil du få mye kunnskap om religion i et globalt perspektiv og om samspillet mellom religion, kultur og samfunn.

Du vil også lære om de sosiale og kulturelle sammenhengene ulike religioner og livssyn inngår i. Sammenhenger det er viktig å kjenne for å forstå religiøsitet.

Aktuelle tema 

Viktige aktuelle samfunnsutfordringer som globalisering, mangfold, migrasjon, makt, klimautfordringer og representasjon gjennomgås tematisk i det nye masterstudiet.

Utfordringene diskuteres i lys av oppfatninger og holdninger innen ulike religioner, fra de store verdensreligionene via urfolks religioner til nyreligiøsitet og andre livssyn.

Urfolks religioner

– Vi ser blant annet på urfolks religioner og klimaspørsmål, og om der er økologisk lærdom å hente fra slike religioners natursyn, sier professor Anne Kalvig.

Studiet har også fokus på hvordan de store verdensreligionene forsøker å finne nye måter å forstå sitt eget skriftgrunnlag.

Alternative fortolkninger

– Presteskapet har ikke lengre monopol på fortolkninger av de hellige tekstene. Både lokalt og globalt får alternative fortolkninger gjennomslag, fremhever førsteamanuensis Jon Skarpeid.

Både Kalvig og Skarpeid har vært sentrale i utformingen av det nye studiet.

Studiet gir også en innføring i relevant vitenskapsteori og forskningsmetoder i religionsvitenskap. Dermed får du et godt grunnlag for å skrive masteroppgaven. 

Undervisning på engelsk

Med master i religion, kultur og samfunn vil du kunne vurdere og diskutere mulige sammenhenger mellom religiøse grupper og konflikt og samarbeid i globaliserte samfunn.

Studiet er lagt til rette for at norske og internasjonale studenter kan studere sammen. Forelesningene er derfor på engelsk.

Jobbmuligheter

Studiet er toårig og bygger på en bachelorgrad med religionsstudier som fordypning, eller tilsvarende.

Med master i religion, kultur og samfunn kan du ha ulike jobber både i offentlig og privat sektor. Du kan blant annet jobbe innen undervisning, kultursektoren, media, forlagsvirksomhet, politisk arbeid og i internasjonale organisasjoner.

Du kan også kvalifisere deg til doktorgradsstudier og ta forskerutdanning.

Utveksling

Studiet åpner for utveksling og utenlandsopphold fra fire uker til et helt semester innenfor vårsemesteret første studieår.

Avhengig av temaet for masteroppgaven kan du også reise ut en til tre måneder under arbeidet med masteroppgaven.

Les mer om studiet og hvordan du søker.