en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny forskrift fra 1. desember 2017

Fredag 1. desember trer ny Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger i kraft. Fra samme tid oppheves Forskrift om studier og eksamen ved UiS av 10. mars 2016.

Forskriften som ble vedtatt i 2016 hadde behov for noen justeringer og endringer etter flere innspill på utfordringer med bruken av forskriften. Endringene er ikke store. Det har blant annet vært fokus på å rette opp upresise formuleringer, uklarhet rundt myndighet og delegering og feil bruk av begreper. I tillegg er det et par nye bestemmelser som regulerer nye forhold, blant annet er det lagt til en bestemmelse om språk i undervisningen, på eksamensoppgaven og eksamensbesvarelsen. Vi har også fått inn en bestemmelse om selvplagiering, som sier at det å bruke eget tidligere innlevert arbeid uten tilstrekkelig henvisning anses som fusk.

UiS oppfordrer alle studenter til å lese grundig igjennom Forskrift om studier og eksamen ved UiS, for at du skal kunne sikre deg dine rettigheter som student på best mulig måte.

Her kan du lese den nye forskriften.