en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mobbing i høyere utdanning

Studentorganisasjonen i Agder har i samarbeid med Pedagogisk utviklingssenter og UiA laget et forskningsprosjekt som tar for seg mobbing i høyere utdanning. StOr oppfordrer alle studenter ved UiS til å delta i spørreundersøkelsen.

Nettmobbing, illustrasjonsbilde

– Vi vet at mobbing forekommer og at det kan være en del av studiehverdagen til studenter, noe vi skulle ønske ikke var sant. Vi ønsker derfor at så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen, slik at dataene blir så representative som mulig, sier Victoria Walberg, nestleder for læringsmiljø i StOr.

Studentorganisasjonen i Agder har sammen med PULS og UIA laget et prosjekt hvor de skal undersøke hvor mange som blir mobbet i høyere utdanning. Målet er også å kartlegge hva som forårsaker mobbing.

Det er institutt for pedagogikk, pedagogisk utviklingssenter (PULS), Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Norsk Studentorgarganisasjon (NSO) som samarbeider. Hovedproblemstillingen for prosjektet er ”Hvordan kan universitetet forebygge mobbing sett fra studenters perspektiver?”. Det blir gjennomført fokusgruppeintervjuer, individuelle intervjuer og spørreundersøkelse. Formålet med spørreundersøkelsen er å kartlegge det psykososiale læringsmiljøet på universitetet med hovedvekt på mobbing.

– Via spørreundersøkelsen vil UiS samle egne tall og data. Dette er svært nyttig informasjon for oss. Ta deg fem minutter og svar på denne vikitge undersøkelsen, oppfordrer Walberg.

Her er lenken for undersøkelsen: http://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=98J7Z9X3CP9P