en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Masterstipend fra Skadeforebyggende forum 2019

Skadeforebyggende forum (Skafor) vil også i år tilby masterstipend til deg som vil skrive oppgave om skader, ulykker, årsakssammenheng og forebyggingsmuligheter, i år vil vi prioritere oppgaver knyttet til fall og fallforebygging

Det deles ut to stipend á kr 10.000 våren 2019, med søknadsfrist 15. mars. 

Fall krever mye ressurser av det norske samfunnet, både i kroner og øre, men også personlig for dem det rammer. Det er årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden.

Dette er en utfordring for folkehelsen og vi vil i 2019 prioritere søknader som berører fall og eldre, men vil også vurdere andre oppgaver som belyser skadeforebygging.

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. 

Les mer om Skafors masterstipend.