en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Luftfartssikkerhetskonferanse på Sola 18.-20. september

5 utvalgte mastergradsstudenter får mulighet for gratis deltagelse på årets Solakonferanse, med tittelen: «Closing the Gap to Fixed Wing – How do We approach the Future? Én utfordring, mange muligheter?» - Hvor vil man med utviklingen innen offshore helikoptertransport?

«Fixed wing»-bransjen (fly) ligger foran offshorehelikoptervirksomheten på flere områder, som sikkerhet og ulykkesstatistikk, komfort og støy for passasjerene. Når det gjelder regulering, regelverk og konkurranse spør man seg om helikopterbransjen også vil presses inn i en tilsvarende konkurransesituasjon som man ser i «fixed wing»-bransjen?

Konferansen arrangeres på Scandic Stavanger Airport, Sola, like ved Sola lufthavn.

5 utvalgte mastergradsstudenter innenfor relevant fagfelt får i år mulighet for gratis deltagelse på årets Solakonferanse (eksklusive overnatting). Dersom du er interessert, og ønsker å melde deg på, ta kontakt med førsteamanuensis Kenneth Pettersen Gould på e-post

Påmeldingsfrist er fredag 1. september.

Endringer i bransjen
Konferansen står som alltid i sikkerhetens tegn. Man har også i år søkelys på de endringene som pågår i bransjen, med fokus på fremtiden. Man har sett en relativt stor nedgang i aktivitetsnivået på kontinentalsokkelen, og ser også endring innen operatørbildet. Hva betyr dette for bransjen? Det er også fortsatt stor usikkerhet knyttet til mulige konsekvenser av det nye EASA-regelverket. Kan operatører med driftstillatelse fra EU fritt etablere operasjoner i Norge? Vil dagens norske operatører flagge ut?

Fyldig program
På programmet for konferansen er det innlegg både fra akademia og fra representanter for operatører, produsenter og brukere i luftfarten. Temaene er i hovedsak rettet mot forhold som gjelder for helikoptersektoren og innenlandshelikopterne. 

Se hele programmet her

Viktig samarbeidspartner
Solakonferansen 2017 arrangeres av Stiftelsen Solakonferansen i samarbeid med blant andre Universitetet i Stavanger/Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS).

 

 

Helikopter