en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Legeutdanning til UiS?

​Et bredt politisk flertall i Rogaland og Legeforeningen vil ha utredet medisinutdanning ved UiS. Rektor Marit Boyesen håper politikerne nå gjør felles sak for å realisere studiene.

Helsepersonell i møte Det hersker en bred politisk enighet om at medisinutdanning ved UiS bør bli en realitet. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Tanken om medisinstudium ved UiS har vært lansert med jevne mellomrom gjennom flere år. Etter at nytt sykehus ble vedtatt bygget på campus Ullandhaug i Stavanger, har diskusjonen igjen blusset opp. Saken fikk dessuten ny aktualitet da Arbeiderpartiet løftet den fram og lovet medisinutdanning til UiS om de får regjeringsmakt ved årets valg.

Lover studium

Aps stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg sier til Rogalands Avis (RA) at et sprengt utdanningstilbud i Norge, kombinert med at flere europeiske land snevrer inn muligheten for å gi utenlandsstudenter tilbud om studier, taler sterkt for å opprette et nytt medisinstudium ved UiS. Samtidig trengs det flere leger i Norge da befolkningen er i stadig vekst, og mennesker lever lenger.

Mellompartiene

Venstres stortingspolitiker Iselin Nybø har lenge frontet medisinutdanning ved UiS.

– Vi har et stort behov for leger i Norge. Det er ikke noe galt å studere utenlands – vi oppmuntrer til det – men det er urovekkende når årsaken er at vi ikke har nok studieplasser til å utdanne våre egne leger, sier Nybø.

Les intervju med Iselin Nybø: Ønsker medisinstudier til SUS og UiS   

Som Venstre har også Kristelig Folkeparti tidligere tonet flagg for legeutdanning til Stavanger:

– Vi har tatt opp saken politisk i samtaler med H og Frp og vært i kontakt med SUS for å sikre at kompetansen og studentgrunnlaget finnes. Dette er en viktig sak for Rogaland, for nytt sykehus på Ullandhaug og for kommunene som sliter med rekruttering av helsepersonell, understreker Krf sin førstekandidat, Olaug Bollestad til uis.no. Hun mener dette er en vinn-vinn-sak for alle parter og at Norge ikke har råd til å la være å satse på legeutdanning i Stavanger.

Legeforeningen og Høyre

Også Legeforeningen vil at flere leger skal utdannes i Norge. De har derfor tidligere i år bedt Kunnskapsdepartementet å se på muligheten for å etablere medisinstudium ved UiS.

Les også: Legeforeningen vil ha utredet legeutdanning ved UiS

Også Høyre jobber for legeutdanning til UiS, sier Sveinung Stensland, stortingspolitiker og medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Dette har vi jobbet for i flere år. Vi har lenge vært i diskusjon om plasseringen av det nye sykehuset, og vi har ment at skal ligge nær UiS for å understøtte det medisinskfaglige samarbeidet mellom SUS og universitetet, sier Stensland til RA.

En av fem saker

Atle Simonsen er stortingskandidat for Fremskrittspartiet og tidligere politisk rådgiver for helse- og omsorgsministeren. Han mener Stavanger bør ha medisinstudium på plass samtidig som nytt sykehus åpner i 2023.

– Dette er én av fem saker jeg har lovet å jobbe for hvis jeg blir valgt inn på Stortinget, sier Simonsen.  

Han mener at målet er at både grunnutdanningen og spesialistutdanningen for leger skal være dimensjonert på en måte som samsvarer med behovene i helse- og omsorgstjenesten, slik at hoveddelen av legene er utdannet i Norge.

Klare fordeler

Rødt sin førstekandidat i Rogaland, Ole Kvadsheim, støtter argumentasjonen i RA.

– Dette er en sak hvor Rødt og Ap kan finne sammen ved eventuelt regjeringsskifte, sier Kvadsheim.

Han ser klare fordeler med flytting av medisinutdanning til Norge, spesielt fordi studiene da er tilpasset virkeligheten studentene skal ut i etter endt utdanning.

SVs førstekandidat Solfrid Lerbrekk synes også det er en veldig god idé å få på plass en medisinutdanning i Stavanger.

– Vi trenger flere leger framover, og det er bra om vi kan legge til rette for at flere av dem kan bli utdannet i Norge, sier Lerbrekk.

Miljøpartiet De Grønne er også positive til medisinutdanning ved UiS.

– Vi er klar over at å få etablert legeutdanning er strategisk viktig for UiS sin videre utvikling, og vi støtter dette, sier Anna Kvam, MDGs førstekandidat i Rogaland.

Fornøyd rektor

Rektor Marit Boyesen er svært fornøyd med positive signaler fra de politiske partiene og støtten fra Legeforeningen. Hun viser til at Stavanger universitetssjukehus gjør seg stadig mer bemerket som forskningsinstitusjon og at UiS har etablert et eget helsefakultet med utdanninger fra bachelor til doktorgradsprogram innen helsevitenskap og medisin.

– Det er stor interesse ved universitetet for å få til et medisinstudium i Stavanger. Vi er avhengig av politisk vilje for å komme i mål, og en bred enighet blant politikere og initiativet fra Legeforeningen er både gledelig og positiv. Her har den kommende rogalandsbenken fått en stor sak å jobbe sammen om for å få realisert, sier Boyesen.

Det har ikke lyktes uis.no å få kommentar fra Senterpartiet.

Tekst: Benedicte Pentz og Anne Selnes