en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lanserte ny master i Data Science

Universitetet i Stavanger fortsetter sin satsing på IKT-studier. Høsten 2018 starter en ny master i Data Science.

Tom Ryen og Inger Bjørkum Leigvold spretter kaken som symboliserer åpen data. Instituttleder på IDE, Tom Ryen, og Inger Bjørkum Leigvold fra IT-avdelingen i Stavanger kommune spretter kaken formet som en diskett. Den symboliserer åpen data som gjøres tilgjengelige for studenter på den nye masteren i Data Science.

Det nye studiet, som ble lansert under Smartby-konferansen Nordic Edge 27. september, tar mål av seg å utdanne smarte hoder som blant annet skal bearbeide store datasett for bedre miljø, mer effektiv bruk av ressurser og en enklere hverdag. 

Praktisk profil

Data Science som profesjon kommer i kjølvannet av framveksten av datavitenskapsteknologi (Big data). For å analysere, forstå og bruke disse dataene, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Data science er således helt essensielt for å skape smarte løsninger og for utviklingen av smarte byer. Instituttet bidrar gjennom Edison-prosjektet til etablering av det nye yrket.

Ved å utdanne arbeidskraft med spisskompetanse på data-analyse bidrar UiS til å bidra til å løse morgendagens utfordringer i utviklingen av smarte byer. 

Masteren ved UiS vil ha en praktisk profil med fordypning i statistikk og informatikk, samt anvendelse av algoritmene på reelle datasett. 

– Vi kommer til å legge til rette for at studentene kan jobbe med kommunens datasett og skrive oppgaver basert på dette. Dataene kan også bli brukt i vår forskning, sier Tom Ryen som er instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk.

Åpne data fra Stavanger kommune

Universitetet i Stavanger samarbeider allerede med Stavanger kommune gjennom Triangulum, et Horisont 2020-prosjekt for å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Smarte byer lar oss utnytte resurser mer effektivt, bruke mindre energi, og bygge mer effektive byer. Her er analyse og tolkning av store datasett helt sentralt. 

I den nye masteren blir data fra kommunen gjort tilgjengelig for studenter. 

– Vi har allerede lagt ut 120 åpne datasett og vi jobber videre med flere. Og så er vi så heldige at vi har et universitet som vil ta i bruk disse dataene, sa Inger Bjørkum Leigvold, leder for infrastruktur ved IT-avdelingen i Stavanger kommune under lanseringen.

Forskningsbasert

Studenter på den nye masteren vil nyte godt av UiS sitt sterke forskningsmiljø innen analyse av store datasett, skyløsninger, maskinlæring og energiinformatikk, alle sentrale felt innen utviklingen av smarte byer.

I tillegg til deltagelse i Triangulum, har Centre for IP-based Service Innovation (CIPSI) stor faglig kompetanse innen data-analyse og behandling av store datamengder. 

Tekst og foto: Karoline Reilstad og Leiv Gunnar Lie

(Artikkelen ble opprinnelig publisert 27.09.17)