en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring - årsstudium i religion

Fra og med studieåret 2019/2020 er årsstudiet i religion fornyet. Dette innebærer at de gamle emnene på årsstudiet byttes ut med helt nye emner og kombinasjoner.

Emnene som går ut er:

(L)REL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam (høst)

(L)REL145 Bibelen og kristendommens historie (høst)

(L)REL165 Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (vår)

(L)REL175 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (vår)

For studenter som har påbegynt nåværende årsstudiet i religion, eller påbegynt religion som fag 2 i bachelor- eller lektorprogrammet, vil det være mulig å melde seg opp til ekstraordinære eksamener i de gamle emnene. På denne måten kan studentene det gjelder ta de emnene de mangler for å kunne fullføre årsstudiet i religion.

Våren 2019 vil det settes opp ekstraordinære eksamener i høstemnene (L)REL145 og (L)REL115. Det tilbys ikke undervisning i de gamle emnene i semestrene det settes opp ekstraordinære eksamener, men det vil være mulig å følge undervisningen i de nye emnene. (L)REL165 og (L)REL175 går på vanlig måte (med undervisning) våren 2019.

De nye emnene i religion består av:

(L)REL125 - Kristendom og jødedom (høst)

(L)REL135 - Religion, kunst og populærkultur (høst)

(L)REL185 - Hinduisme, buddhisme og islam (vår)

(L)REL195 - Religionsvitenskap, etikk og livssyn (vår)

For de som har planer om ta religion som fag 2, men ikke har påbegynt det, begynner på de nye emnene fra og med høsten 2019.