en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon til studenter som er/var på utveksling våren 2020

Universitet i Stavanger vil sterkt anbefale at du nå vurderer retur tilbake til Norge dersom du finner det som mest hensiktsmessig i denne situasjonen.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Se oppdateringer på 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/ og Kunnskapsdepartementets anbefalinger til studenter i utlandet.

Fra UDs reiseråd, kl. 13:00 16.03.20:
UDs råd om å vurdere hjemreise går først og fremst til de som er på reise, altså som ikke har noe bosted eller fast tilhold i utlandet. I mange tilfeller vil gradsstudenter som oppholder seg i utlandet over flere år være å regne som bosatte, mens utvekslingsstudenter er ofte på kortere opphold.
Dette er likevel ikke et absolutt skille eller anbefaling. Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.
Spørsmål de bør stille seg er: Hvordan er utbredelsen av smitte? Er de selv i risikogruppe? Er de unge og har behov for støtte fra familie? Hvordan er helsesystemet lokalt? Vil de kunne oppholde seg innendørs over tid hvis samfunnet lukkes ned? Har de lokalt nettverk? Er det restriksjoner eller problemer med utreise allerede som påvirker muligheten til å reise hjem?

For å ha best mulig oversikt over de som returnerer eller eventuelt blir på stedet, ber vi deg melde dette til utveksling@uis.no.

Hjemreise

Når du planlegger hjemreisen er det viktig å ta hensyn til at en rekke land nå er i ferd med å stenge sine grenser. Om mulig bør du unngå reiseruter som gjør at du kan bli sittende fast i et annet land hvor forholdene er dårligere og der risikoen for korona-smitte er større, enn der du befinner deg nå. Hvis du opprinnelig hadde planlagt å være ute f.eks helt til sommeren, og du er i et land med stabile forhold og et godt utbygd helsevesen, må du derfor vurdere om du heller skal bli. Så langt vi kan vil vi bistå slik at du får et trygt opphold der du er.

Dersom du kommer hjem eller universitet i utlandet stenger ned, vil UiS legge til rette for innpassinger av studier på en fleksibel måte. Dette følges opp av ditt eget fakultet/studieprogram. Undersøk om det utenlandske universitetet hvor du studerer tilbyr digital undervisning som du kan følge videre.

For retur til Norge ber vi deg kontakte ditt forsikringsselskap med hensyn til å dekke merutgifter til billetter osv. Kontakt evt ambassadetjenesten i det landet du er eller UDs operative senter for bistand. UiS vil i ettertid være behjelpelig med å dekke merkostnader knyttet til selve hjemreisen, dersom ditt forsikringsselskap ikke dekker dette. Se mer om dette under. 

Noen kan ha problemer med å komme gjennom til flyselskap eller reiseselskap. Alle studenter kan derfor ringe til UiS sitt reiseselskap Egencia på +4723150430 eller +47 51 44 44 40. Oppgi at du er student ved UiS. Du bruker ditt eget kredittkort, eller alternativt kan Egencia sende faktura. Dersom du ikke kommer gjennom eller har problemer med betaling, vennligst send epost til utveksling@uis.no og oppgi telefonnummer der du er, så skal vi følge opp.

Når du har returnert

Det er mange spørsmål vi må avklare ved retur til UiS. Vi ber vi deg om å kontakte ditt fakultet for spørsmål om tilrettelegging av studiet ditt. UiS har stengt sine campuser og og all praksis utenom helseutdanninger foreløpig er avlyst. Du finner mer informasjon om UiS sine tiltak her: http://www.uis.no/korona.

Les også om hvordan du skal forholde deg til lån og stipend fra Lånekassen. Kunnskapsdepartementet vil gjøre endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte og innføre unntaksregler for de som ikke kan være tilstede på studiestedet i utlandet på grunn av koronaviruset.

For deltakere på stipendprogrammet Erasmus+ 

Alle deltakere som har reist hjem som følge av den oppståtte situasjonen og fortsatt har studie- og oppholdsrelaterte utgifter i vertslandet (uavhengig av hvor høye eller lave de er), eller fortsetter å følge nettbasert undervisning ved vertsinstitusjonen hjemmefra, får beholde sine stipend. Det gjenstår fortsatt å avklare noen konkrete problemstillinger knyttet til dokumentasjon og deltakerrapport.

Dekning av meromkostninger til hjemreisen

Studenter som etter henvendelse til sitt forsikringsselskap ikke får dekket sine meromkostninger ved hjemreise fra utvekslingsopphold, kan få dekket dette av Universitetet i Stavanger. Med meromkostninger menes reiseutgifter som vesentlig overstiger det du ellers ville ha hatt ved ordinær hjemreise før sommeren, dvs ekstrautgifter som overstiger kr. 2000,- (egenadel) av det opprinnelig billett kostet. Dersom du ikke hadde kjøpt en hjemreisebillett på forhånd, vil utgangspunktet for beregning være Lånekassens satser for reisestøtte (se under). Merk at UiS ikke dekker hjemreise som foretas etter 14. april 2020, utgifter til hybel eller andre kostnader.  

For at universitetet skal kunne behandle søknad om refusjon, må søknaden inneholde følgende:

  • En beskrivelse av merutgifter og dokumentasjon på dette (kvitteringer).
  • Kopi av kravet som er sendt til reiseforsikringsselskapet ditt.
  • Kopi av svar fra eget reiseforsikringsselskap hvor det fremgår hva reiseforsikringen eventuelt ikke vil dekke og begrunnelsen for dette.
  • Polisenummer og kontaktopplysninger til forsikringsselskap.
  • Bankkonto for utbetaling av refusjon.

Søknad om dekning av utgifter kan sendes til utveksling@uis.no innen 1. juli 2020.   

Lånekassens satser:
Europa: 1254,-
Oceania: 6822,-
Asia: 4303,-
Afrika: 5151,-
Nord- og Mellom Amerika: 4676,- 

Eksempler:
1) Dersom du ikke hadde hjemreisebillett fra Australia, vil UiS dekke de reiseutgiftene som overstiger kr. 8822,- (6822,- + 2000,- (egenandel)). Det vil si at om billetten din kostet kr. 10 000,- vil UiS dekke kr. 1178,-.
2) Dersom du allerede hadde en returbillett (uavhengig av pris og sted), og en ny billett eller ombooking kostet 10.000,-, vil UiS utbetale kr 8000,-. Det vil si kr. 10.000.- ÷ kr. 2000,- (egenandel). 

Begge eksemplene over forutsetter at reiseforsikringsselskapet ditt ikke dekker noen utgifter.

Les alt om koronaviruset og UiS her