en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon til studenter i praksis i helseutdanninger

Her finner du retningslinjer om koronaviruset for deg som er student ved Det helsevitenskapelige fakultet og har kontakt med pasienter.

Siste oppdatering 24. mars kl. 16.40 (ny informasjon i kursiv)

Studenter og ansatte ved helsefaglige utdanninger ved UiS er tett knyttet til det norske helsevesenet. Vi har derfor et særlig ansvar for å være bevisst på smittestatusen, og for å ikke spre viruset videre.

Mange studenter er forståelig nok usikre på hvordan man skal håndtere situasjonen. UiS har tett dialog med praksisfeltet og vurderer situasjonene fortløpende sammen med dem.

Studenter som har behov for individuell tilrettelegging knytt til koronavirus (eks. stenging av barnehage/skole) må ta kontakt med sin praksislærer. Tilrettelegging for gjennomføring av praksis vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle basert på omfang og situasjon. 

Hvorfor fortsette med praksisstudier?

For å unngå unødig opphold og forsinkelser i studieprogresjon ønsker vi å opprettholde praksisstudier. Dette er også etter ønske fra både Stavanger Universitetssjukehus og kommunene. Vi vil også presisere at det å være i praksis i den beredskapssituasjonen som vi er i nå, vil være lærerikt. Du kan oppleve å få fokus på andre læringsutbytter enn akkurat de som ligger til ditt praksisemne, men dette har vi tatt med i vurderingen og vi vil sørge for at dette ikke vil gi deg ekstra utfordringer.

Smittefare

Alle studenter ved fakultetet skal følge Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd og informasjon til helsepersonell. De samme forhåndsregler og retningslinjer som for helsepersonell gjelder altså for alle studenter i praksis. Studenter blir ikke utsatt for eller utgjør større smittefare enn helsepersonell generelt, så lenge man følger vedtatte retningslinjer for helsepersonell.

Beredskap

Studentene fortsetter i sine praksisperioder som normalt. Helse Vest har på vegne av alle helseforetak og kommuner i deres nedslagsfelt sendt ut forespørsel om ekstra bemanning for å kunne være i beredskap dersom behov fram i tid. Studenter kan melde seg frivillig til tjeneste, og dette gjelder studenter som fra før ikke har et ansettelsesforhold.

I forbindelse med pågående utbrudd av koronavirus kan det bli behov for ekstra personell til sykehus og kommuner. Som ledd i beredskapsplanleggingen ønsker helseforetakene og kommunene å registrere studenter innen helsefag som kan bidra ved en krevende bemanningssituasjon.

Disse retningslinjene må du være kjent med

Rådene fra myndighetene endrer seg raskt, og du må holde deg oppdatert på nettsidene til FHI.

Meld i fra 

Har du fått påvist koronasmitte, eller vært i direkte kontakt med noen som får påvist koronasmitte, må du melde fra om dette med en gang.

Masterstudenter i praksis melder fra til faglærer/studieprogramleder på ditt studieprogram, i tillegg til praksisstedet, på telefon, SMS eller epost. 

Bachelorstudenter i sykepleie skal kontakte emneansvarlige for utfordringer i praksis og melding om karantene:

Vi ber også alle studenter som er bekreftet smittet eller er i karantene om å melde fra til UiS på beredskap@uis.no

Informasjon om koronaviruset

UiS følger situasjonen tett og holder seg til Folkehelseinstituttet og UD sine råd til enhver tid.

Regjeringen har 24. mars bestemt å opprettholde vedtaket om stenging av universitetene. UiS campus er stengt for både ansatte og studenter foreløpig til og med 13. april, men våre ansatte er tilgjengelig digitalt. Veiledning og samtaler vil derfor i stor grad også foregå digitalt over nett og per telefon. Vi ber dere følge med på kunngjøringer på Canvas.

Følg også med på student.uis.no/korona for oppdatert informasjon fra UiS.

Spørsmål og svar om koronaviruset og studenter i Norge

Regjeringen har laget en nettside for studenter hvor de har samlet sammen noen av de vanligste spørsmålene knyttet til koronaviruset og svar på disse. Les mer på regjeringen.no

UiS har også opprettet nettside for spørsmål og svar om koronaviruset for studenter ved UiS.

Vi henviser til disse siden hvor dere blant annet finner svar på noen spørsmål knyttet til eksamen, praksis og beredskapssituasjon. Vi minner om at situasjonen med virusutbruddet kan endre seg raskt, og at informasjon derfor oppdateres ofte. 

Regjeringen har bestemt at stipendreglene endres for helsestudenter som må bidra i helsevesenet for å avhjelpe under koronavirus-utbruddet. Omleggingen gjør at studentene får beholde stipendet, selv om de tjener for mye.