en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høring om ny campusplan

Den første delen av arbeidet med ny campusutviklingsplan er i avslutningsfasen. Statsbygg og UiS ber om tilbakemeldinger på funnene fra kartleggingsarbeidet innen 27. mai.

Campusplanen skal gi føringer for utvikling av bygningsmasse og infrastruktur ved UiS. For å få et godt grunnlag for arbeidet med å vurdere aktuelle tiltak, innsatsområder og strategier for arealutvikling har tre arbeidsgrupper kartlagt eksisterende situasjon, utviklingstrekk og behov for henholdsvis (1) universitetet (virksomheten), (2) bygningsmassen og (3) arealutvikling, uteområder og transport.

Viktig med tilbakemeldinger

Her finner du rapportene det ønskes tilbakemelding på, samt mer informasjon om campusutviklingen.

Gode og dekkende beskrivelser av dagens situasjon, relevante utviklingstrekk og behov er viktig for at campusplanen skal treffe riktig med forslag til innsatsområder, strategier og tiltak. Derfor er tilbakemeldinger på funnene i rapporten viktig.

Tilbakemeldinger samlet pr enhet

Enhetene bes gi tilbakemeldinger samlet til campusutvikling@uis.no innen 27. mai 2019.

Bygninger og utendørsarealer ved campus skal understøtte at UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Brukerne av campus skal oppleve at bygninger og infrastruktur ved UiS er tilgjengelige, bidrar til samfunns- og arbeidslivsrelevant forskning og studier, høy kvalitet i studiene, høy trivsel og et lavt klimafotavtrykk.

Campus UiS