en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsefag topper søkertall ved UiS

Fire av de fem mest søkte studiene til UiS i år, er innenfor helse og omsorg. Den nye utdanningen i paramedisin har nesten 40 primærsøkere per studieplass.

  • 1_opptakstallgrafisk_2019_01-01-01.png (rw_largeArt_1201).png
  • 2_opptakstallgrafisk_2019_02-01-01.png (rw_largeArt_1201).png
  • 3_opptakstallgrafisk_2019_03-01-01.png (rw_largeArt_1201).png
  • 4_opptakstallgrafisk_2019_04-01-01.png (rw_largeArt_1201).png

6 038 studiesøkere har Universitetet i Stavanger (UiS) som førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak (SO). 

Det er den høyeste søkningen til grunnutdanninger ved UiS noensinne. 

Det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO), som omfatter bachelor- og 5-årige masterutdanninger samt årsstudier har en økning med 0,5 prosent primærsøkere til UiS. Det er 32 flere søkere enn i 2018, som også var et rekordår. Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.

– Med oppgangstider i arbeidsmarkedet samt mindre kull i søkergruppen er dette gode tall for UiS. Vi er glade for at stadig flere vil studere hos oss. Universitetet vårt er attraktivt og Stavanger er en ettertraktet studentby, sier seniorrådgiver Susanna King ved strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS.

Flere vil jobbe innen helse

Fire av de fem mest søkte studiene er innenfor helse og omsorg. Den nye utdanningen bachelor i paramedisin med 784 primærsøkere til 20 studieplasser har dermed hele 39,2 søkere per studieplass.

Sykepleierutdanningen ved UiS har 744 primærsøkere til 295 studieplasser. Det er en nedgang fra rekorden i fjor. Nedgangen skyldes trolig økte krav til norsk- og matematikkunnskaper nasjonalt, samt flere bachelorstudier å velge mellom innenfor helsefag.

– Samfunnet har et stort behov for helsepersonell i framtiden. Søkertallene viser at vår satsing på helserelaterte utdanninger treffer. I 2023 vil Ullandhaug og regionen ha et nytt sykehus på plass, og forhåpentligvis også studier innenfor medisin. At nær 800 søkere konkurrerer om 20 studieplasser i paramedisin viser at det er et stort behov og ikke minst interesse for flere studieprogram innen helsefag, sier King.

De mest søkte studiene etter de to helseutdanningene er bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern.

Økning for petroleumsutdanninger

Antallet søkere til petroleumsrelaterte utdanninger øker i år med 17 prosent til bachelor- og femårige utdanninger og med 1,5 prosent til de toårige masterutdanningene. Også de internasjonale søkerne har fortsatt stor interesse for petroleumsrelaterte utdanninger med 818 primærsøkere til 65 studieplasser.

Data er big

Data fortsetter å være populært og det merkes på søkertallene. Både i Samordna opptak, lokalt opptak og fra internasjonale søkere er det gode tall ved UiS. Størst er økningen i internasjonalt opptak, med 51 prosent. I det lokale opptaket tilbyr UiS to nye datautdanninger: Applied Data Science og Computational Engineering, masterutdanninger som begge har gode søkertall.

– UiS har satset mye på datautdanninger de siste årene og har nå 5 masterutdanninger i faget, der studentene lærer alt fra robotteknologi til sikre datasystemer og beregning av store datamengder. Datakompetanse trengs på stadig flere områder i samfunnet, også innenfor helseteknologi, og vi ser at de som studerer data får jobb før de er ferdig med utdanningen sin, sier King. 

Flere vil bli grunnskolelærere

Barnehagelærer er den mest søkte lærerutdanningen, tett fulgt av grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. I det lokale opptaket er det nesten en dobling av søkere til master i spesialpedagogikk. Samtidig er det en halvering av søkerne til praktisk pedagogisk utdanning (PPU) allmennfag. Dette skyldes i stor grad en nasjonal endring med krav om master for opptak.

Stor internasjonal interesse for miljø og data

Totalt sett har det lokale opptaket ved UiS sitt nest beste år med 5 750 primærsøkere, til toårige masterutdanninger og videreutdanninger. Dette er 4,5 prosent nedgang fra i fjor, da søkningen var rekordhøy. 

Det var 2 639 primærsøkere til 251 studieplasser i det internasjonale opptaket ved UiS. For de internasjonale søkerne er det master i som er mest søkt. Den følges av International Hospitality Management og hele tre masterutdanninger med forskjellig retning innen miljø.

De mest populære studiene

Nedenfor følger oversikter over de mest populære studiene ved UiS fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS:

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket 2019:

Utdanning Primærsøkere per studieplass  Antall primærsøkere
Paramedisin,
bachelor
39,2 784
Fjernsyns- og multimediproduksjon, bachelor 5,3 106
Sosialt arbeid,
bachelor

4,5

360
Rettsvitenskap, bachelor 3,6 211
Kunst og håndverk, årsstudium 3,6 36

Kroppsøving/idrett årsstudium

3,5 104

Kroppsøving/idrett, bachelor

3,4 103

Barnevern, bachelor

3,1 327

Barnehagelærer, bachelor, deltid

3,0 180

Journalistikk,
bachelor

2,9 72

UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket:

Utdanning Antall primærsøkere  Studieplasser
Paramedisin, bachelor 784 20

Sykepleie, bachelor

744 295  
Økonomi og administrasjon, bachelor 516 195

Sosialt arbeid. bachelor

360 80

Barnevern, bachelor

327 105

Rettsvitenskap, bachelor

211 58

Barnehagelærer, bachelor deltid

180 60

Hotelledelse, bachelor

179 75

Grunnskolelærer
 1.-7. trinn, heltid

174 70

Datateknologi, bachelor 

155  60

Studier med flest primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS:

Utdanning Antall primærsøkere  Antall studieplasser
Helsesykepleie, master, deltid 459 25
Praktisk pedagogisk utdanning almennfag (PPU), hel- og deltid 382 180
Endringsledelse, master  314 35
Samfunnssikkerhet, master  256 48
Industriell økonomi, master  249 45
Rus og psykisk helsearbeid, master 241 35
Spesialpedagogikk, master, heltid/deltid 228 40
Jordmorfag, master 221 20
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) yrkesfag, hel- og deltid 214 30
Utøvende musikk, bachelor 180 22

Studier med flest primærsøkere i det internasjonale opptaket ved UiS:

Utdanning Antall primærsøkere  Antall studieplasser
Computer Science:
Data Science master 
295 10
NORINT (Norsk språk
og kultur for fremmedspråklige)*
278* 25
International Hospitality Management, master 184 15
Nordic Master in Social Work and Welfare* 159* 40
Environmental Engineering, master  150 10
Mechanical systems
and Renewable energy, master
147 10
Energy, Environment and Society, master 142 10
Civil engineering Structures and Offshore Structures, master 142 20

Biological Chemestry, master

134 5
Industrial Asset Management, master 131 10

* Er ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.
 

Susanna King, seniorrådgiver ved Universitetet i Stavanger

– Samfunnet har et stort behov for helsepersonell i framtiden. Søkertallene viser at vår satsing på helserelaterte utdanninger treffer, sier seniorrådgiver Susanna King.