en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gir studentene mulighet til å fordype seg i dansen

Danseutdanningen ved Universitetet i Stavanger går nå over fra å være 4-årig med integrert PPU til å bli en 3-årig bachelor i utøvende dans. – Ved dette studiet får studentene jobbe med ulike uttrykk og stilarter, sier professor Siri Dybwik.

Bilder viser samarbeid mellom en student som studerer jazz og en student som studerer musikk. Dansestudiet ved UiS går fra å være 4-årig med integrert PPU til en 3-årig bachelor.

Dansestudiet ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger går over fra å være 4-årig med integrert PPU til en 3-årig bachelor i utøvende dans. Studiet har vært i en overgangsfase, og fra høsten 2016 kan studentene velge om de ønsker å gå rett ut i yrket etter tredje året, eller om de ønsker å ta et fjerde år med PPU, som gir studentene kompetansen de trenger for å undervise i faget.

Får fokusere på dansen
Professor i samtidsdans Siri Dybwik ved IMD/UiS forteller at omleggingen gir studentene en bedre mulighet til å fokusere på utøvende dans og læringsprosessene gjennom studieløpet, og de får bedre tid til å tenke over om de ønsker å ta PPU i tillegg etter at de er ferdige med bachelorgraden. Det vil også i større grad forberede studentene til et variert yrkesliv som venter dem når de er ferdige.

Studiet har hovedfokus på moderne dans og samtidsdans, og skal forberede studentene til et profesjonelt yrkesliv som utøvende og medskapende dansekunstnere.

– Våre studenter får arbeide med ulike uttrykk og stilarter innen både klassisk og samtidsdans og de får kjennskap til og innføring i teknikker som body research, improvisasjon, repertoar, koreografi og artistic research. Studiet er fysisk krevende og inkluderer mye forestillingsarbeid og skapende arbeid, sier Dybwik. 

Mange dyktige forelesere
Undervisningen i løp av et semester på danseutdanningen ved UiS, fordeles mellom ulike lærere, både de som er ansatt ved instituttet og gjestelærere. Underviserne holder alle et høyt internasjonalt nivå og har et stort nettverk innen dansemiljøet både innlands og utenlands.

– Vi har utrolig mange dyktige gjestelærere fra Holland, Belgia, Portugal, Israel og andre steder som alle representerer et internasjonalt og anerkjent dansemiljø, sier Dybwik.

Hun viser til blant andre Peter Jasko, Roberto Olivan, Yale Flexer, Rui Lopes Grazia og Laura Aris Alvarez. I tillegg har IMD/UiS nettopp ansatt Anne-Linn Akselsen og Hagit Yakira i faste undervisningsstillinger.

Kan ta utveksling
Ved danseutdanningen på UiS blir studentene fulgt opp tett av lærere og veiledere. De får følelsen av å bli sett og får samtidig rom til å utvikle sitt eget uttrykk som dansere.

– Vi tilbyr en solid utdanning med stor vekt på fysisk arbeid. Studiet inkluderer mye forskningsbasert undervisning, og vi prøver i stor grad å kontekstualisere det vi gjør, sier Dybwik.

Studentene på IMD/UiS får muligheten til å dra på utveksling i utlandet under femte semester. De kan velge en Erasmus-institusjon som UiS har en avtale med, eller søke om å få reise til andre tilsvarende institusjoner. Søknadsfristen til danseutdanningen ved Universitetet i Stavanger er 1. februar 2016.

Her kan du lese mer om studiet og hvordan du kan søke opptak.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen