en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fruktbart samarbeid med Nablus

I januar dro representanter fra UiS på besøk til An-Najah National University i Nabulus, i forrige uke ble besøket gjengjeldt. Målet med besøkene er å styrke samarbeidet innen lærerutdanninger, sykepleie og særlig barnehagelærerutdanning.

  • Nablus 2019.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    F.v.: June Junge (internasjonal koordinator, Institutt for barnehagelærerutdanning IBU), Soheil Salha (Head of Teaching Methods Department An-Najah National University), Nermeen Habaybeh (Head of Kindergarten) Aidah Alkaissi (Head of Department of Nursing and Midwifery) Bilal Hamamra (Assistant professor, Department of English Language and Literature) og Anne Kristine Solberg Runestad (studieprogramleder IBU).
  • Nablus 2 2019.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Besøket ble avsluttet med en oppsetning av UiS-dramastudentene hvor bevegelse og kroppsspråk sto i sentrum.

June Junge, internasjonal koordinator på Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), og Anne Kristine Solberg Runestaddel, programleder ved IBU, har vært del av vertskapet for besøket. Gruppen har fått presentert barnehageutdanningen ved UiS og gitt en introduksjon til barnehagen som institusjon i Norge. I tillegg har gruppen vært på praksisbesøk i Jåttå barnehage, som nylig ble utnevnt til universitetsbarnehage.

– Jeg fikk inntrykk av at vårt Nablus-besøk ble imponert over hvilken rolle lek og utendørsaktiviteter har i våre barnehager, sier June Junge

Barnehagetilbudet i Palestina er relativt svakt utbygd, og det er behov for å styrke både barnehagelærerutdanningen ved An-Najah National University og kompetansenivået til de eksisterende barnehagene.

– Vi ønsker å samarbeide med universitetet i Nablus om utveksling av studenter og lærere, i tillegg deltar vi i en felles søknad om Erasmusmidler for å utvikle en videreutdanningsmodul for assistenter som allerede arbeider i barnehagen, sier June Junge.

Gruppen var også veldig interesserte i samarbeid med Det helsevitenskapelig fakultet og få hjelp til å utvikle muligheter for utveksling mellom universitetene i forbindelse med sykepleierutdanningen.

– Vi trenger spesialisering i sykepleierfaget. Det er en stor prioritet å lage en PHD-grad i operasjonssykepleier, sier Aidah Alkaissi som er avdelingsleder ved fakultetet for Nursing and Midwifery ved An-Najah.

Faglig virksomhet og besøk

Representantene fra An-Najah besøkte også praksisskolen på Gosen og SHARE-senteret hvor de fikk ta del i phd-disputas ved SAFER.

Onsdag 1. mai ble deltakerne invitert til frokost med Nablusforeningen, grasrotsorganisasjonen som organiserer Stavangers vennskapsbysamarbeid med Nablus. På kvelden gikk veien videre til middag hos Anna S. Songe-Møller og videre til middag hos varaordfører Bjørg Tysdal Moe dagen etter. 

Engasjert i utveksling

Anna S. Songe-Møller jobber som dosent ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har i flere år engasjert seg i samarbeidet mellom Stavanger og Palestina. Hun har satt opp tre forestillinger ved An-Najah National University i Nabulus og har vært med å velge studenter som får stipend for å studere drama ved UiS. Hun mener samarbeidet er viktig fordi studenter som studerer drama ved UiS lærer metoder de kan ta med tilbake og bruke flere ulike sammenhenger.

– Flere studenter har etter hjemkomst blitt viktige ressurser for universitetet og det palestinske samfunnet på grunn av kunnskapen de fikk ved UiS. De tar ansvar, holder engelskkurs og bruker drama som metode for å utforske og løse problemer, sier Songe-Møller.

Fra fiksjon til virkelighet

For to år siden satte palestinske studenter opp et dramastykke da de kom tilbake fra UiS. Dette ble sett av universitetets rektor som umiddelbart ga beskjed om at drama måtte inn i bachelorgraden i engelsk.

– Det er fantastisk gøy når noen forstår verdien av drama, sier Songe-Møller og legger til at det å trene i fiksjon gjør at vi blir gode i relasjoner.

Og gode relasjoner er godt å ha, spesielt nå når bachelorgraden i engelsk ved An-Najah skal endres til å bestå av 30 poeng drama. Representanter fra UiS skal hjelpe til med å bistå med både veiledning og undervisning i drama. I tillegg vil studenter som har studert drama ved UiS, og kommet tilbake, kunne bistå som assistenter.

Dramatisk avslutning

Besøket ble avsluttet med en oppsetning av UiS-dramastudentene hvor bevegelse og kroppsspråk sto i sentrum. Etter forestillingen oppsto en fin samtale om hvordan arbeidet med produksjonen hadde gått til og hva studentene hadde lært. Noe som ble nevnt var at det var en øvelse i å være tilstede og utforske ulike måter man kan kommunisere sammen uten språk.

Kontakt og veien videre

Siden oppstarten av samarbeidet har det vært mye kontakt, og nå er også nettverket utvidet til å gjelder hele Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, pluss deler av Det helsevitenskape fakultet. Målet med samarbeidet er å øke utvekslingsaktiviteten, samt å få enda flere bein å stå på slik at partnerskapet kan styrkes. Derfor jobbes det nå videre med kartlegging av prosjektmuligheter med eksternfinansiering.


Tekst og foto: Ida Løkås