en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Forskningen må ut til folket

– I dag er det viktigere enn noensinne at solid, dokumenterbar forskning når ut til folk flest, fastslo hovedtaler Janne Stigen Drangsholt på årsfesten til Universitetet i Stavanger 30. oktober.

Nye doktorer De nye doktorene fikk utdelt vitnemål og diplomer på årsfesten. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)

– Akademikere bør spille en mer aktiv rolle i samfunnet i stedet for å sitte og rope til hverandre i Elfenbenstårnet, sa Stigen Drangsholt på årsfesten.

– Og vi bør bli oppfordret til det av UiS. Nå som universitetet runder 13 år og dermed er blitt en rebelsk tenåring, er jo anledningen der, la hun til med et glimt i øyet.

Stigen Drangsholt, som er førsteamanuensis i britisk litteratur ved UiS og forfatter, viste i talen til at akademikerne på 1800-tallet spilte en helt annen rolle i samfunnet enn akademikere gjør i dag.

 Da var også akademikere og vitenskapsfolk mer kjent blant folk flest, sa hun.

Mangler trening

Hun mente det er flere årsaker til at det ikke er slik i dag:

De vitenskapelige tidsskriftene forskerne publiserer i, er vanskelig tilgjengelige og i tillegg dyre. Tellekantsystemet gjør også at svært få universitet på verdensbasis gir støtte til populærvitenskapelig publisering.

 I tillegg mangler vi akademikere trening i å formidle akademiske tanker til Hvermansen. Derfor synes vi det er vanskelig, sa Stigen Drangsholt.

Bidrar til omstilling

Årsfesten ved UiS markerer årsdagen for vedtaket i statsråd i 2004 om at Stavanger skulle få Norges femte universitet.  

Rektor Marit Boyesen var i sin tale opptatt av hvordan den store realfag- og tekniske kompetansen i regionen og ved UiS bidrar til omstilling og forandring.

Hun pekte blant annet på anvendeligheten av petroleumsforskning og hvordan den kan brukes i livreddende medisinsk behandling.

Hun konstaterte også at dersom forskningen være nyttig på lang sikt, så må den i mange tilfeller være fritatt for nyttekravet på kort sikt.

 Innovasjon, nyskaping og økonomisk utvikling skal ikke gå på bekostning av de klassiske idealene – dette er idealer som gir oss langsiktig gevinst og robusthet. Vi trenger begge deler, sa hun.

Lyses forskningspris

Lyses forskningspris og SR-banks innovasjonspris ble delt ut på årsfesten.

Lyses forskningspris gis til forsker eller forskningsmiljø ved UiS og IRIS som i løpet av det foregående året har utmerket seg med fremagende vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.  

Prisen for 2016 gikk til Atle Øglend, professor ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved UiS. Han forsker på statistisk og numerisk analyse og modellering av prisdannelse i råvaremarkeder og er en internasjonalt anerkjent forsker innen råvareøkonomi og samarbeider med internasjonale forskere og forskningsmiljø.

Les mer om Lyses forskningspris 2016.

SR- Banks innovasjonspris

SR-banks innovasjonspris skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Prisen tildeles ansatte ved UiS og IRIS som i løpet av det siste året har utmerket seg.

Sparebank 1 SR-bank sin innovasjonspris for 2016 ble tildelt dr. scient og daglig leder av Biosentrum AS, Arild Johannessen.

Johannessen får innovasjonsprisen for forskning på gassbasert fermentering og kommersialisering av robuste forretningsmodeller for fullskala industriproduksjon.

Han har gjennom en årrekke forsket på og utviklet en teknologi basert på anvendelse av mikroorganismer som nyttiggjør seg av naturgass.

Les mer om Innovasjonsprisen 2016.

Nye doktorer

53 kandidater har disputert siden forrige årsfest. Det er ny rekord. De nye doktorene fikk utdelt vitnemål og diplomer på årsfesten.

28 av de nye doktorene var fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: Jan Thomas Fredrik Palmé, Helge Hillnhütter, Altynai Adilbayeva, Ketil Oppedal, Thanusha Naidoo, Øystein Amundrud, Piotr Maksymilian Lisik, Delphine Beatrice Crappe, Anders Haarr, Asgeir Osland, Etienne Cheynet, Airindy Aiu Felisita, Paul Andrew Hopkins, Christine Louise Berner, Remi-Erempagamo  Tariyemienyo Meindinyo, Philip Thomas, Bikash Agrawal, Iván Darío Piñerez Torrijos, Kristin Lien, Anders Wold, Ann Cecilie Gulbrandsen, Silje Nedland Molnes, Kristin Torgersen Ravndal, Dora Luz Marin Restrepo, Tonje Berntsen, Ali Bahrami Rad, Dmitry Kechasov og Morten Lapin. 

14 var fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Kjetil Moen, Ingunn Aase, Dagrunn Nåden Dyrstad, William Gilje Gjedrem, Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, Ylva Hivand Hiorth, Hulda Mjöll Gunnarsdottir, Anethe Sandve, Solveig Garnes, Per Kristian Hyldmo, Signe Egenberg, Mette Vabø, Åse Helene Bakkevig Dagsland og Lene Jørgensen.

11 av de nye doktorene var fra Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora: Lars Yngve Rosell, Grete Sørensen Vaaland, Hans Erik Bugge, Katarzyna Julia Leikvoll, Margit Garvik, Martin Vogt Juhler, Arne Olav Nygard, Aslaug Fodstad Gourvennec, Geir Bergstrøm, Marieke Bruin og Per Zanussi.

Tekst: Elin Nyberg

 

Janne Stigen Drangsholt

Hovedtaler Janne Stigen Drangsholt var opptatt av at forskning med spennende ideer og hardt tilkjempet innsikt, ikke får stor nok spredning i samfunnet. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)