en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foreslå kandidater til Formidlingsprisen

Det er på tide å foreslå kandidater til Formidlingsprisen 2017. Fristen for å nominere en student eller ansatt ved UiS eller IRIS er 15. april 2018.

Jan Hauge deler ut Formidlingsprisen for 2016, som gikk til Janne Stigen Drangsholt Jan Hauge deler ut Formidlingsprisen for 2016, som gikk til Janne Stigen Drangsholt

Formidlingsprisen er satt opp av Stavanger Forum og har til formål å gjøre fagstoff og forskningsresultater kjent utenfor fagmiljøer ved UiS og IRIS. Prisen er en påskjønnelse til ansatte eller studenter som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for (2017), har utmerket seg som aktive formidlere til omverdenen. Nominasjonen gjelder kun for aktiviteter og innsats i kalenderåret 2017 (ikke tidligere år eller inneværende år).

Prisen skal stimulere til formidlingsvirksomhet generelt. Med formidlingsvirksomhet menes her både den formidling som skjer i faglige fora (konferanser, avhandlinger og vitenskapelige artikler) og formidling til et bredere publikum i form av populærforedrag, avisartikler, deltakelse i samfunnsdebatten og ulike former for kunstnerisk virksomhet.

Prisen består av et stipend på kr 35.000 og et diplom. Den deles ut under semesteråpningen.

Nominasjonen må være begrunnet og mest mulig dokumentert. Nominasjonsskjema må benyttes for at juryen skal vurdere nominasjonen. Bruk dette skjemaet for å nominere din kandidat.

Fristen for å foreslå kandidater er 15. april 2018. Forslag sendes Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved Even Heien.

Statutter

Stavanger Forums formidlingspris - vinnere 1996-2016:
2016 Janne Stigen Drangsholt
2015 Klaus Mohn
2014 Leif Inge Tjelta
2013 Ola Kvaløy
2012 Anne Kalvig
2011 Rune Fitjar
2010 Marie Smith-Solbakken
2009 Mari Rege
2008 Dramamiljøet ved IFU og IAS
2007 Petter Osmundsen
2006 Per Dahl
2005 Frank Asche
2004 Erling Roland
2003 Hans Eirik Voktor
2002 Erik Fossåskaret
2001 Roald Berg
2000 Anna Songe-Møller og Mette Arnstad
1999 Gerd Abrahamsen
1998 Terje Aven
1997 Henning Knutsen
1996 Torgrim Titlestad