en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Får teste sine ferdigheter i splitter ny piano lab

Musikkstudentene ved UiS får mulighet til å øve seg på ulike teknikker i en splitter ny piano lab. – Studentene er veldig fornøyde med resultatet, og synes det er en spennende måte å lære på, sier Fernando Cruz, primus motor bak piano laben.

Bildet viser en lærer stom står ved siden av en student ved et piano. Fernando Cruz viser Nadia Skånseng hvordan pianoet fungerer i den nye piano laben.

Hedvig Christiansen, Marte Sævig Frantzen og Nadia Skånseng sitter klare på hver sin PC. De skal øve seg på hørelære-teknikker i den splitter nye piano laben under rettledning av faglærer Fernando Cruz – primus motor for piano laben, som kom på plass i lokalene til Institutt for musikk og dans (IMD) tidligere i høst.

– Piano laben er en ny ressurs for studenter ved instituttet. Her får studentene en mulighet til å sitte seg ned og spille sammen, og det lærer de veldig mye av, forteller Cruz.

Digitalisert undervisning

Universitetslektoren forklarer at piano laben består av tre digitale pianoer som er tilkoblet datamaskiner samt et digitalt piano, som studentene kan koble seg til ved å bruke smarttelefoner eller nettbrett.

– Universitetet ønsker at undervisningen skal bli mer digital og satser blant annet på digitale eksamener, men digitalisering er ikke å gjennomføre i praksis når det kommer til emner innen utøvende musikk. Piano laben er derfor et stort steg i den digitale retningen, forklarer han.

Sammen med kollega Timothy Miller, søkte Cruz midler fra dekanens utlysning av midler til utvikling og utprøving av studentaktive undervisningsformer våren 2016, og fikk innvilget midler til å starte opp piano laben. I september kom laben på plass og var klar til bruk.

Konkurrerer mot seg selv

Cruz har lagt merke til at studentene synes det er ekstra lærerikt at de kan koble seg opp til nettet og gjennomføre ulike oppgaver for å teste ut egne ferdigheter, og at de stadig prøver å forbedre sine resultater fra gang til gang. 

Han forklarer at tanken er at piano laben i starten skal fungere som en læringsressurs for studenter og ansatte, men at det er også ment at den kan brukes til å sette eksamenskarakterer. 

– Målet er at piano laben kan brukes som en læringsressurs, men også at studentene kan bruke laben til andre prosjekter de holder på med på studiet og at de kan lage musikk, redigere lyd og jobbe med musikk-komposisjon her, forklarer Cruz.

Foreløpig blir laben brukt til undervisning i piano bi-instrument, musikkteori og hørelæretrening, men den er også åpen for andre studenter uavhengig av undervisningsituasjoner.


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim