en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fadder: Romoversikt oppmøte mandag 13/8 kl. 08.00

Fadderkart 2018

 

Linjeforening

Studier

Rom                     

FIKS

Lektor historie/engelsk/nordisk

Historie, engelsk, nordisk, religion (B/Å)

PPU

NOMSA

Historiedidaktikk (M)

Migration and Intercultural Relations (M)

Literacy studies (M)

Nordisk og lesevitenskap/Norskdidaktikk (M)

Lektor realfag

Matematikkdidaktikk (M)

Arne Rettedals hus G-001

Pedagogstudentene

Grunnskolelærer 1-7 og 5-10

Årsstudium Kunst og Håndverk

Årsstudium Drama

Utdanningsvitenskap - Spesialpedagogikk (M)

Utdanningsvitenskap - Pedagogikk (M)

Småbarnspedagogikk (M)

Arne Rettedals hus Ø-120

Pedagogstudentene

Barnehagelærer

Barnehagepedagogikk (etterutdanning)

Barnehagevitenskap (M)

Kjell Arholms hus AUD-3

 

Idrett

Hulda Garborgs hus O-101

 

Musikk

Dans

Musikkproduksjon og opptaksteknikk (M)

PPU i skapende og utøvende kunstfag

LKS - Bjergsted

SYK

Sykepleie

Spesialsykepleie , Kreftsykepleie, Helsesøsterfag,

Rus- og psykisk helsearbeid,

Pre-hospital Critical Care (M)

Kjell Arholms hus AUD-1

SYK

Sosialt arbeid (sosionom)

Nordic Master in Social Work and Welfare(M)

Sosialt arbeid og sosialpedagogikk (M)

Kjell Arholms hus A-3

SYK

Barnevern

Social Work with Families and Children (M)

Arne Rettedals hus V-101

NHS

Hotelledelse

Reiselivsledelse

International Hospitality Management (M)

Ellen og Aksel Lunds hus H-127

In Medias Res

Journalistikk

Fjernsyn og multimedieproduksjon

Dokumentarproduksjon (M)

Arne Rettedals hus G-101

Statsviterne

Statsvitenskap

Hagbard Lines hus A-124

SSF

Sosiologi

Kjell Arholms hus AUD-2

SAMSIK

Samfunnssikkerhet

Risikostyring/ Risk Management

Kjølv Egelands hus E-166

MEL

Endringsledelse

Kjølv Egelands hus C-281

MES

Energi, miljø og samfunn

Elise Ottesen Jensens hus 376

LED

Datateknologi

Datavitenskap

Elektro

Kybernetikk og robotteknologi

Automatisering og elektronikkdesign

Kjølv Egelands hus E-102

ISI

Computer Sience, Reliable and secure Systems

Automatisering og Signalbehandling 

Robotteknologi og signalbehandling

Kjølv Egelands hus E-452

AKSEL

Maskiningeniør

Kjølv Egelands hus E-262

BIF

Bygg

Konstruksjon, byplanlegging og teknisk planlegging

Konstruksjoner og materialer

Byplanlegging (City and Regional Planning)

Ivar Langens hus

Petroil

Petroleumsteknologi

Petroleumsgeologi

Kjølv Egelands hus E-101

 

Msc Marine and Offshore

Kjølv Egelands hus A-202

 

 

 

KIS

 

Biologisk kjemi

Kjemi og miljø (ingeniør)

Miljøteknoligi/Environmental Engineering

 

 

Paviljong 4

THETA

Matematikk og fysikk

Kjølv Egelands hus D-102

INDØKS

INDØK

Indøks brakka

JUFO

Rettsvitenskap

Kjell Arholms hus U-

ØSF

Økonomi og administrasjon

Regnskap og revisjon

Siviløkonomi 5-årig

Elise Ottesen Jensens hus

MASTØK

Master økonomi og administrasjon 2-årig

Master regnskap og revisjon 2-årig

Arne Rettedals hus G-202