en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinært styremøte om organisasjonsutvikling

Styret ved Universitetet i Stavanger har ekstraordinært møte tirsdag 23. august 2016. På møtet skal styret behandle organisasjonsutviklingsprosjektet ved universitetet.

På styremøtet i juni gikk styret, med syv mot fire stemmer, inn for ansatt rektor.

På det ekstraordinære styremøtet foreslår direktør John Møst at ordningen innføres fra 1. august 2019.

Direktøren ber ellers styret gå inn for en nærmere utgreing av forslag og konsekvenser av forslag før det konkluderes i prosjektet.

Han foreslår en utgreiing av de økonomiske og faglige sidene ved ny fakultetsstruktur med sikte på implementering 1. januar 2018.

Siden prosjektgruppen som har arbeidet med organisasjonsutviklingen ikke har levert detaljerte modeller for den administrative organiseringen, foreslår han også at det lages et forslag til en gjennomgående administrasjonsmodell som styret deretter skal ta stilling til.

Direktøren mener styrene på nivå to og tre bør legges ned, men er enig med prosjektgruppen i at det må finnes erstatninger som sikrer demokrati og medvirkning før styrene på disse nivåene fjernes.

Styremøtet begynner klokken 1600 og holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Les sakslisten og styrepapirene. 

Tekst: Elin Nyberg

Arne Rettedals hus

Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.