en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli med i lesegruppe eller selvutviklingsgruppe

I januar starter to nye tilbud i prosjektet "Helse, utvikling og samhold" for sykepleiestudenter.

Bli med i lesegruppe eller selvutviklingsgruppe

I slutten av januar starter en selvutviklingsgruppe og en lesegruppe. Målet er nye perspektiv og ny lærdom gjennom refleksjon og diskusjon i grupper.

Det er et begrenset antall plasser på begge grupper, så ikke vent for lenge om du vil være med. 

Påmeldingsfrist er mandag 20. januar.

Styrk dine psykologiske muskler!

22. januar starter selvutviklingsgrupper for 2. og 3. årsstudenter ved bachelor i sykepleie som vil oppnå selvutviklig og større selvbevissthet. 

Større selvbevissthet kan øke dine kommunikasjonsferdigheter og bedre din relasjonskompetanse. Dette kan være nyttig i mange sammenhenger, og ikke minst når du er i praksis og møter nye krav og forventninger. Grip anledningen nå til å benytte deg av dette unike tilbudet i utdanningsløpet!

Gruppen ledes av en sykepleier med gruppeutdanning som forbereder tema og tilnærminger som stimulerer til nysgjerrighet omkring hvem en selv er i møte med andre mennesker. Gruppen gir også mulighet for å dele praksiserfaringer. 

Vil du vite mer? 

Kontakt førsteamanuensis Annie Haver, e-post: annie.haver@uis.no eller sykepleier/kursansvarlig Tove Tysland, e-post: tove.tysland@lyse.net

Bli med i lesegruppe!

Trenger du et pusterom - et lite avbrekk fra lesing av faglitteratur? Vil du bli kjent med deg selv og andre studenter? Da kan shared reading være noe for deg!   

En leseleder velger ut korte, litterære tekster, som leses høyt for deg. Underveis snakkes det om teksten og opplevelsen den gir oss. Gruppen møtes én gang i uka. Du trenger ikke forberede noe, men det er ønskelig at du deltar på minst åtte møter. Hvert møte varer i ca 1 ½ time, og vil foregå utenom undervisningstidene. 

Forskning viser at shared reading er som et spa for hjernen: økt konsentrasjon, bedre stressmestring og mental helse. 

Vil du vite mer? 

Kontakt professor Anne Mangen på Lesesenteret: anne.mangen@uis.no

Om prosjektet

Forskning viser at det å bli sett, høyt og bekreftet har positiv innvirkning på helse og stresshåndtering. HUS-prosjektet (som er forkorting for helse, utvikling og samhold) bygger på denne forskningen. Gjennom de to gruppene skal deltakerne få et pusterom i studiehverdagen og et avbrekk fra pensumlesing. HUS-prosjektet er et samarbeid mellom Det helsevitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Lesesenteret.